Соціальна педагогіка


У даному розділі розміщено корисну інформацію для соціальних педагогів навчальних закладів Харківської області.

У 2017 році проводиться засідання Тимчасового творчого колективу (ТТК) для соціальних педагогів "Педагогіка партнерства у діяльності соціального педагога щодо захисту прав дітей".  План. 

Категорії клієнтів, які мають буди охоплені соціально-педагогічним супроводом та патронатом:


Нормативно правові документи соціального педагога

І. Нормативні документи соціального педагога як працівника психологічної служби:
Накази:
 1. Наказ МОН України від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»
 2. Наказ МОН України від 30 грудня 2009 р. №1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації» 
 3. Наказ МОН України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»
 4. Наказ МОН України від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
 5. Наказ МОН України від 20 квітня 2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»
Листи

 1. Лист МОН України від 20.07.2016 р. № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»
 2. Лист МОН України від 09.06.2015 р. №1/9-284 "Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
 3. Лист МОН України від 28.10.2014 р. № 1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"
 4. Лист МОН України від 17.09.2015 р. №1/9-442 "Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби"
 5. Лист МОН України від 07.08.2015 р. № № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»
 6. Лист МОНмолодьспорт України від 02.01.2013 р. № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»
 7. Лист МОНмолодьспорт України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
 8. Лист МОН України від 28.03.2014 р. № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»
 9. Лист МОН України від 20.03.2014 р. № 1/9-165 «Про деякі питання атестації соціальних педагогів»
 10. Лист МОН України від 06.06.2013 р. № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»
 11. Лист МОНмолодьспорту України від 26.09.2012 р. № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
 12. Лист МОН України від 28.01.2011 р. № 1/9-48 «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього округу»
 13. Лист МОН України від 08.09.2009 р. № 1/9-616 «Щодо розрахунку кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 14. Лист МОН України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»
 15. Лист МОН України від 05.03.2008 р. № 1/9-128 «Рекомендації МОН України щодо планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
 16. Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 1/9-623 «Щодо статусу практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»


ІІ. Нормативні документи щодо захисту прав дітей:

ІІІ.


Немає коментарів: