вівторок, 9 лютого 2010 р.
Posted by Picasa
Інформація
про результати проведення вісімнадцятої
обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду
«Освіта Харківщини ХХІ століття»
за темою: «Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу як шлях до ефективної профілактики соціально-небезпечних явищ»

Згідно з планом роботи Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти з 27 по 28 січня 2010 року відбулася вісімнадцята обласна тематична виставка ефективного педагогічного досвіду, де працівники психологічних служб, педагогічні працівники мали можливість ознайомитися з досвідами роботи шістьох психологічних служб районів (міст) Харківської області за темою «Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу як шлях до ефективної профілактики соціально-небезпечних явищ».
У виставці взяло участь 192 педагогічних працівника навчальних закладів освіти із 29 районів (міст) Харківської області. Протягом двох днів учасники мали можливість переглянути виставочні експозиції, ознайомитися з досвідом психологічних служб відділів освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області, Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, Валківської районної державної адміністрації Харківської області, Харківської районної державної адміністрації Харківської області, відділ освіти виконкому Чугуївської міської ради Харківської області, управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради з проблеми профілактики соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді. Також під час проведення виставки працівниками Центру практичної психології та соціальної роботи було організовано та проведено дискусійний клуб за темою: «Використання відеоматеріалів у просвітницькій діяльності» та семінар-презентацію за темою: «Підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби у здійсненні якісної профілактичної роботи». Під час цих заходів, між учасниками виставки відбувся обмін думками, досвідом, труднощами та здобутками щодо здійснення якісної та ефективної профілактики соціально-небезпечних явищ в навчальному просторі, використання відеоматеріалів у просвітницькій діяльності тощо.
Результатом роботи виставки стало нагородження переможців. Дипломом І ступеня було нагороджено:
· відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області – за системний підхід і змістовність у дослідженні соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді.
ФОТО


Психологічну службу навчальних закладів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області було представлено методистом РМК, який відповідає за психологічну службу, Горбуль Людмилою Олександрівною. Під час презентації за темою: “Ефективні методи роботи психологічної служби закладів освіти району з профілактики соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді” учасники виставки мали можливість ознайомитися з системою роботи працівників психологічної служби Балаклійського району.
До уваги всіх присутніх були представлені результати моніторингових досліджень практичних психологів району за темами:
§ «Визначення причин проявів негативних явищ в учнівському середовищі за методикою «Молодь і протиправна поведінка»;
§ «Дослідження соціально-психологічної адаптації учнів при переході до середньої ланки школи»;
§ «Дослідження сформованості життєвої компетентності у учнів10-11 класів», за анкетою «Світоглядні орієнтири молоді»;
§ «Опитування учнівської молоді щодо усвідомлення проблеми торгівлі людьми: ризики та пастки»;
§ «Вплив молодіжної субкультури на становлення особистості підлітка»;
§ «Дослідження проявів девіантної поведінки у дітей різних вікових категорій».
За результатами досліджень практичними психологами району було визначено основні чинники, що впливають на поведінку учнів внаслідок соціально-небезпечних явищ; окреслено конкретні напрямки професійної діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів; запропоновані для використання форми та методи профілактичної роботи.
На виставці працівники психологічної служби району представили свій досвід роботи щодо профілактики соціально-небезпечних явищ, який було узагальнено в папках за різними напрямами:
- «Психолого-педагогічні ігри та заняття»;
- «Консультативна допомога батькам, педагогам»;
- «Реалізація програми «Я - моє здоров’є – моє життя» для учнів 5-6 класів, програми «Рівний-рівному» для учнів7-8 класів;
- Матеріали корекційно-розвивальних занять:
1. «Формування позитивної Я-концепції»
2. «Корекційно-розвивальні заняття направлені на формування групової взаємодії, толерантного ставлення один до одного»
3. «Навчання навичкам саморегуляції, самоаналізу, самопізнання»
4. «Розвиток лідерських здібностей»
Слід зазначити, що в районі проводиться систематична робота практичних психологів з пошуку нових ефективних форм роботи з профілактики соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді на засіданнях РМО, творчої групи, семінарах.
Таким чином, можна зробити висновки, що працівники психологічної служби Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області в своїй професійній діяльності щодо профілактики соціально-небезпечних явищ використовують системний підхід, який включає певні етапи: проведення дослідження; узагальнення результатів по віковим категоріям; визначення основних форм та методів профілактичної роботи та використання їх у профілактичному та просвітницькому напрямку діяльності.
· управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради – за змістовну та різнопланову діяльність у здійсненні профілактики соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді.
Психологічну службу навчальних закладів управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради на обласній виставці було представлено Щелкуновою Іриною Вікторівною, методистом РМК, який відповідає за психологічну службу району. Тема представленого досвіду - «Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу як шлях до ефективної профілактики соціально-небезпечних явищ».
Однією з головних концептуальних ідей забезпечення профілактики соціально-небезпечних явищ працівників психологічної служби району є розвиток соціальних умінь та навичок учнів й вихованців навчальних закладів на основі врахування етапів розвитку особистості та її індивідуальності. Для здійснення цього напрямку роботи практичні психологи Дзержинського району впроваджують ефективну систему психологічного супроводження навчально-виховного процесу в якому беруть участь діти, учнівська молодь, батьки та педагоги. Системний підхід в роботі працівників психологічної служби району щодо профілактики соціально-небезпечних явищ функціонує та постійно удосконалюється. Він спирається на основні напрями професійної діяльності практичних психологів та соціальних педагогів: психодіагностика, корекційно-розвивальна робота, психологічна просвіта тощо.
Слід зазначити, що постійно підвищується рівень професійної компетентності працівників психологічної служби району через обмін досвідом, системне використання кращих методичних розробок практичних психологів та соціальних педагогів Дзержинського району, розширення знань та умінь працівників психологічної служби з зазначених питань. На виставці були представлені матеріали з досвіду роботи працівників психологічної служби району, за тематикою:
1) «Виявлення проблемних зон в розвитку дітей в дитячому садку та залучення їх до корекційно-розвивальних груп» (досвід ДНЗ № 290, психолог Тягліцова С.А. – власний розділ психологічних занять експериментальної програми дитсадка)
2) «Використання корекційно-розвивальних програм для подолання труднощів та поліпшення процесів адаптації» (укладачі програми: Ілліна В.В., Тимошенко В.В., Гармаш І.В.); «Просвіта батьків» (розробки Андрієнко О.В., Батукової Л.А.)
3) «Сприяння адаптації учнів та вчителів 5-х класів – діагностика, корекційно- розвивальні програми» (укладачі Бойбіна Ю.В., Тимошенко В.В.); «Просвіта вчителів та батьків» (розробки Андрієнко О.В.)
4) «Подолання конфліктів в освітньому середовищі» (корекційно-розвивальна програма для учнів середньої та старшої школи, укладач – Батукова Л.А.)
5) «Система сумісної роботи практичного психолога та соціального педагога з девіантними учнями» (для організації роботи рекомендується розроблена творчою групою психологів району схема-програма)
6) «Поширення роботи за програмою «Рівний – рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», як профілактика виникнення залежностей та виховання самосвідомості».
7) «Організація роботи «Школи молодого психолога» та «Школи професійного та особистісного росту» з означених питань» (програма укладена Щелкуновою І.В.)

Дипломами ІІ ступеня було нагороджено:
· відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області – за системність та багатоаспектну діяльність у профілактиці соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді;
Психологічну службу навчальних закладів Зміївської районної державної адміністрації Харківської області було представлено методистом РМК, який відповідає за психологічну службу, Волковою Наталією Валентинівною. Під час презентації за темою: «Організація діяльності психологічної служби району в умовах забезпечення профілактики соціально-небезпечних явищ» було представлено пролонговану доповідь з участю практичних психологів закладів освіти району.
Метою діяльності психологічної служби Зміївського району є забезпечення максимально ефективних умов для гармонійного росту особистості в системі освіти. Методист висвітлив Комплексно-цільову модель управління психологічною службою району і структуру діяльності психологічної служби району з питань профілактики виникнення соціально-небезпечних явищ в учнівському середовищі.
Організація психологічного супроводу превентивного напрямку діяльності в закладах освіти району здійснюється за певними етапами:
• Проведення моніторингу з метою визначення факторів, які потенційно можуть спричинити виникнення соціально – негативних явищ.
• Планування роботи з урахуванням особливостей закладу та регіону .
• Створення науково-методичної бази з цього питання.
• Організація системи роботи щодо підвищення кваліфікаційної майстерності практичних психологів і соціальних педагогів.
• Розроблення моніторингової системи відстеження результативності даної роботи.
Результатами діяльності працівників психологічної служби в превентивному напрямку діяльності є:
• зниження кількості дітей, які стоять на внутрішкільному обліку ;
• збільшення мережі шкіл, охоплених впровадженням всеукраїнської програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо формування здорового способу життя»:
• створення за ініціативою учнів клубів по інтересам. Ліцей №1 сел. Комсомольського, Геніївська ЗОШ І-ІІІ ст., Чемужівська ЗОШ І-ІІІст. ;
• низький відсоток дітей, задіяних в деструктивних молодіжних рухах;
• збільшення відсотку дітей, які відвідують розвивальні семінари – тренінги;
• збільшення кількості звернень з боку як дітей, так і батьків з питань особистого розвитку;
• збільшення кількості робіт до відділення Малої академії наук України саме з психології;
• в обласному ЦППСР затверджено 4 авторські корекційно-розвивальні програми.
Просвітницька робота психологічної служби постійно пов’язана зі співпрацею з районними громадськими та державними установами (Центр соціальних служб для молоді, Управління охорони здоров’я, районний кожвендиспансер), виступами в пресі, на телебаченні (районна телерадіокомпанія Зміїв-ТВ), радіо.
В пролонгованій доповіді своїм досвідом щодо діяльності психологічної служби в окремому закладі поділилися практичні психологи ліцею №1 сел. Комсомольського, ліцею №1 м.Змієва, гімназія №2 сел. Комсомольського, Таранівської ЗОШ І-ІІІ ст., Першотравневої гімназії, Зідьківської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Г.І.Ковтуна.
Нажаль, круглий стіл за темою «Визначення факторів ризику, що впливають на виникнення соціально-небезпечних явищ в учнівському середовищі, проблем щодо впровадження профілактичного напряму роботи і шляхів їх подолання» не було проведено за браком часу.

· відділ освіти Харківської районної державної адміністрації Харківської області – за мобільну організацію міжгалузевої співпраці у профілактиці соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді;
Психологічну службу навчальних закладів Харківської районної державної адміністрації було представлено завідувачем Центру практичної психології і соціальної роботи, який створено при районному відділі освіти, Бондаренко Ганною Володимирівною. Під час презентації за темою: «Робота соціально-психологічної служби Харківського району з удосконалення системи профілактики соціально-небезпечних явищ в сучасних умовах» було запропоновано ознайомитися з діяльністю Центру ПП і СР та працівників психологічної служби району щодо психопрофілактичної роботи з попередження антисоціальних явищ в учнівському середовищі.
Практичні психологи та соціальні педагоги навчальних закладів систематично організовують та проводять наступну психопрофілактичну роботу:
§ впровадження програми “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України”;
§ організація та проведення заходів, присвячених тижню психології; підготовка учнів до написання МАНовських робіт;
§ соціальний патронаж сімей, що опинились в складних сімейних обставинах;
§ робота з прийомними сім'ями, ДБСТ;
§ профілактична робота з дітьми “групи ризику”;
§ профілактична робота з дітьми, які зазнали насилля в сім'ї, або опинились у релігійних течіях деструктивного спрямування.
В районі створена і діє мобільна психологічна служба, яка за час свого існування досягла певних успіхів, а саме, налагодила взаємодію з кримінальною міліцією у справах дітей та службою у справах дітей, з кримінальною виконавчою інспекцією, районним центром соціальних служб для молоді, центром зайнятості, Організацією Червоного хреста, центральною районною лікарнею. Проведення спільних заходів, рейдів до шкіл, обмін досвідом і т.і. дозволяє всебічно охоплювати психологічним, медичним та соціальним супроводом проблемні сім'ї, дітей «групи ризику».
Таким чином, ефективність роботи психологічної служби Харківського району в напрямку попередження антисоціальних явищ в учнівському середовищі залежить від систематичної взаємодії з іншими службами та організаціями, що існують в районі, що і було висвітлено на круглому столі завідувачем Центру ПП і СР Харківського РВО.

Дипломами ІІІ ступеня було нагороджено:
· відділ освіти виконкому Чугуївської міської ради Харківської області – за використання активних та інтерактивних форм у роботі з профілактики соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді.
Психологічну службу навчальних закладів Чугуївської міської державної адміністрації Харківської області було представлено методистом ММК, який відповідає за психологічну службу Оринко Мариною Олександрівною. Під час презентації за темою: «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу, як шлях до соціалізації учнів» було запропоновано оригінальне бачення профілактики та попередження небезпечних явищ через створення в умовах навчального закладу освітнього середовища, сприятливого для розвитку, соціалізації, адаптації і безпеки дитини, задоволення її потреб у родині, школі, оточенні та психічному розвитку дитини. Запропонована система передбачає реалізацію трьох модулів: діагностичного, практично-просвітницького, організація співпраці та взаємодії.
На стенді були представлені матеріали:
– розвіваючи заняття з профорієнтації;
– профілактично - розвивальні заняття з дезадаптації учнів 1-х, 5-х класів;
– заняття з профілактики стресів перед іспитами, ЗНО, під час проведення олімпіад, конкурсів МАН;
– профілактичні заняття з розвитку емоційно - вольової сфери дошкільника,
– корекційно-розвиваючі заняття з розвитку психічних процесів у дітей дошкільного віку;
– соціально - просвітницькі бесіди.
У межах круглого столу був запропонований цікавий змістовний інтерактивний захід за темою: «Попередження конфліктів в освітньому середовищі». Працівники психологічної служби міста Чугуєва показали вміння та навички ведення тренінгових груп, володіння формами та методами інтерактивної роботи з аудиторією.

· відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області – за змістовну та багатоаспектну роботу з батьками у профілактиці соціально-небезпечних явищ серед учнівської молоді.
Психологічну службу навчальних закладів Валківської районної державної адміністрації Харківської області було представлено методистом РМК, який відповідає за психологічну службу, Мавзенко Валентиною Михайлівною. Під час презентації за темою: «Профілактика негативних явищ серед дітей та молоді під час здійснення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в освітніх закладах Валківського району». Учасники виставки мали можливість ознайомитися з системою роботи працівників психологічної служби Валківського району.
Основними завданнями психологів при цьому є сприяння повноцінному розвиткові на кожному віковому етапі, забезпечення індивідуального підходу, профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному та психофізичному розвитку вихованців та учнів. Особлива увага приділяється психологічному супроводу дітей при адаптації до умов ДНЗ, адаптації учнів 1, 5, 10 класів, психологічному супроводу підліткової кризи та виявляються діти групи ризику: соціально-педагогічно занедбані, діти девіантної та адиктивної поведінки, з якими проводиться відповідна робота в 2 етапи: 1 етап - рання профілактика (своєчасне виявлення негативних змін в поведінці дитини); 2 етап – цілеспрямована профілактика правопорушень серед неповнолітніх. В рамках цієї діяльності проводиться просвітницька та профілактична робота з учнями, педагогами та батьками з використанням інноваційних форм та методів. В роботі з учнями фахівці соціально-психологічної служби застосовують: тренінги за програмами «Рівний-рівному», проектом «Діалог», «Школа проти СНІДу»; корекційно-розвивальні заняття, акції, конкурси малюнків, соціально-психологічні ігри, КВК, відеолекторії, виїзди в складі мобільного консультативного пункту центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, виїзди психологів в заклади, де відсутні спеціалісти психологічної служби. У роботі з педагогами проводяться: індивідуальні та групові консультації, психолого-педагогічні консиліуми, психолого-педагогічні семінари, педагогічні студії, семінари-тренінги, спільні з учнями та батьками педагогічні ради, педагогічні ради у формі «Педагогічної вітальні».
Ляскало О. Л., практичний психолог Сидоренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. провела круглий стіл: «Інноваційні форми і методи роботи з батьками з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі», де за допомогою інтерактивної форми розігрування та аналізу рольових ситуацій.