Основи здоров'я

 

Програма коучинг - консалтингу 

«Методичні засади  професійного розвитку вчителя основ здоров’я»

 

Актуальність.  

«Учитель живе, поки вчиться»

Концепція Нової української школи, визначаючи пріоритети розвитку освіти, відзначає потребу в радикальній модернізації освітньої галузі, що передбачає постійне оновлення змісту, організації освітнього процесу та педагогічних технологій. Зміни, що відбуваються в системі освіти, вимагають постійного професійного зростання кожного спеціаліста, удосконалення його професійної компетентності протягом всього періоду трудової діяльності.

Пріоритетного значення набуває система неперервного навчання й освіти сучасного педагога-спеціаліста, яка органічно поєднує в собі навчання та самоосвіту. Значну роль у забезпеченні потреб суспільства й держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях відіграє організація методичної роботи, з учителями на різних рівнях (державному, місцевому, шкільному), яка грунтується на досягненнях науки, передовому досвіді й конкретному аналізі труднощів, що виникають у вчителів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

Переважна більшість вчителів, які починають навчати основам здоров’я, потребують допомоги з боку методичних служб та досвідчених колег в організації освітнього процесу, оволодіння практичними вміннями та навичками, необхідними для якісного навчання предмета. Форми методичної взаємодії мають ґрунтуватися на нових підходах: андрагогічному, компетентнісному, діяльнісному, особистісному, діалогічному.

Тому і виникла необхідність організувати у 2021 році коучинг – консалтинг за темою  «Методичні засади  професійного розвитку вчителя основ здоров’я» для керівників територіальних методичних спільнот вчителів основ здоров’я.

Мета: підвищення компетентності керівників територіальних методичних спільнот вчителів основ здоров’я з питань модернізації методичної роботи та поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання.

Учасники: керівники територіальних методичних об’єднань вчителів основ здоров’я

Форми роботи: вебінар, коуч-сесія, методичний бенефіс, інтервізія, індивідуальні консультації.

Термін роботи методичного івенту: 2021 рік

Періодичність: І півріччя – 2 вебінари по 2 години, ІІ півріччя
коуч-сесія, інтервізія - по 4 години,  методичний бенефіс – 3 години, усього 15 год.

Керівник: Рогожина О.О., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.                              

Місце проведення:

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (вул. Пушкінська, 24).

 

План роботи 

 

з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість годин

1.

Вебінар

 «Сучасний урок з основ здоров’я – основа  для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості здобувача освіти».

Лютий 2021

2

2.

Вебінар

«Кабінет – сучасне освітнє середовище формування ключових компетентностей здобувачів освіти».

Квітень

2021

2

3.

Коуч – сесія

 «Модернізація підходів в організації методичної роботи з вчителями, які викладають предмет «Основи здоров’я».

Вересень

2021

4

4.

Методичний бенефіс

«Формування власного стилю з організації методичної діяльності з вчителями основ здоров’я».

Жовтень

2021

3

5.

Інтервізія  «Створення освітнього порталу з досвіду роботи вчителів основ здоров’я району, міста, ОТГ».

Листопад  

2021

4

Усього

15

 

Переглянути вебінар до першого заняття можна перейшовши за посиланням: https://youtu.be/pOWKNHGG36w 

Матеріали першого заняття https://drive.google.com/file/d/1RmEc4HmT55jY1vKzAzY_vNK1iyqHyxo-/view?usp=sharing

Вебінар (31.05.2021)

«Кабінет – сучасне освітнє середовище формування ключових компетентностей здобувачів освіти».

 

Тема: «Здоров’язбережувальні освітні тенденції як фактор оновлення сучасного освітнього простору. Роль кабінету основ здоров’я  у формуванні ключових компетентностей учнів. 

Оксана Рогожина, методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя 

 https://drive.google.com/file/d/1f63LWVZZOspWoPxR912Y5hEUMDBMzY7J/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1dfjqopEh7nSIjJKtsLcsvEtRc2uNu-XX/view?usp=sharing

Тема: «Предметно-методична компетентність учителя основ здоров’я відповідно до Професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти»

Ірина Волкова, старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості                                    

https://drive.google.com/file/d/1gg-d4bn6QFqhqZbhD17t-qbuvX_rlO6W/view?usp=sharing   

Тема: «Використання анімаційних відео під час уроків з основ здоров’я як засіб для просвітницької роботи з підлітками»

Тетяна Слободян, координаторка освітніх програм БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», консультант Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті

  https://drive.google.com/file/d/1XDSCvAfBJyCdW-IzHF15hUHflrJhLL-U/view?usp=sharing

 

Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання

 

Рогожина О.О., методист Центру практичної психології, 

соціальної роботи та здорового способу життя 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

З кожним роком кількість користувачів всесвітньої мережі неухильно зростає. Інтернет-технології вже стали невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. До того ж в умовах дистанційного та змішаного навчання Інтернет став потужним засобом навчання. Дистанційне навчання – це засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дають змогу навчатися на відстані без особистого, безпосереднього контакту між педагогом і учнем.

Проте обізнаність дітей, а також більшості дорослих щодо безпеки й культури спілкування в кіберпросторі залишається дуже низькою. Потрібно розуміти, що через відсутність достатнього досвіду діти ще не можуть реально оцінювати рівень достовірності та безпеки інформації, яка знаходиться в Інтернет-просторі.

Навіщо дітям Інтернет?

Серед основних потреб, що спонукають дітей перебувати в кіберпросторі, виокремлюють три:

1. Пошук інформації – в Інтернеті можна знайти практично все (відповіді на шкільні завдання, новини, ресурси для хобі).

2. Розваги – у віртуальному просторі діти грають в онлайн-ігри, слухають музику, дивляться фільми й відеоролики.

3. Спілкування – ця потреба особливо проявляється в підлітковому віці: діти знайомляться та шукають нових друзів у соціальних мережах, чатах, беруть участь у дискусіях і віртуальних форумах.

З якими небезпеками можуть стикатися діти в Інтернеті?

Серед безлічі загроз фахівці у сфері безпеки в онлайн-просторі акцентують увагу на трьох видах:

1. Тематичні загрози:

·  порнографія;

·  пропаганда насильства й наркотиків;

·  реклама тютюну й алкоголю;

·  нецензурні тексти.

2. Порушення безпеки:

·  віруси; небажана поштаспам;

·  онлайн-шахрайство («Передзвони мені» тощо);

·  збирання та розголошення приватної інформації.

3.Комунікаційні ризики:

·  секстинг;

·  сексторшен;

·  онлайн-грумінг;

·  кіберпереслідування;

·  погрози.

Діти та підлітки стикаються із ситуаціями онлайн-ризиків, серед яких: кібербулінг, шантаж, здирництво, пошук і вивчення невідповідних віку матеріалів, а також надсилання учнями своїх оголених фото. Водночас слід зазначити, що педагогічні працівники не завжди мають достатньо знань і навичок, як діяти в таких ситуаціях. До того ж у віртуальному світі знімаються заборони та обмеження морально-етичного й соціального характеру (насилля, руйнування, правові норми, що діють у реальності).

Використовуючи Інтернет для спілкування в соціальних мережах, підлітки можуть зіштовхнутися з різноманітними ризиковими чинниками.

Ризик взаємозв’язку: доступність персональної інформації для зворотного зв’язку.

Ризик переконання: онлайновий досвід може впливати на особисту діяльність.

Ризик постійності: публікації залишаються в Інтернеті назавжди.

Ризик експлуатації: особиста інформація може приносити користь іншим.

Ризик обману: існує велика кількість дезінформації та викривлення даних.

Ризик віктимізації: інші користувачі можуть використовувати персональну інформацію проти людини, яка її оприлюднила.

Ризик звикання: повторне використання може створити залежну поведінку.

Ризик ізоляції: онлайн-взаємодія може зменшити спілкування та соціалізацію в реальному світі.

Ризик імпульсу: в Інтернеті легко сказати те, що не було би сказане особисто.

 

Розповсюджені ризики під час онлайн-спілкування

Секстингце обмін власними фото-, відео- та текстовими матеріалами інтимного характеру, із застосуванням сучасних засобів зв’язку: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж.

Причини

1. Доступність гаджетів.

Будь-яка дитина може надіслати своє зображення, якщо в неї є пристрій з камерою та доступ до  Інтернету. Таким чином діти досліджують власну сексуальність. Для підлітків це, на перший погляд, виглядає безпечніше, ніж справжній секс.

2. Особливість підліткового віку та брак уваги з боку дорослих.

Відтак діти шукають уваги в соціальних мережах. Через сучасні тенденції відбувається гіперсексуалізація поведінки – бажання виглядати відверто та спокусливо.

3. Брак знань щодо можливих наслідків віртуальних стосунків.

Оскільки секстинг може бути частиною побудови довіри в онлайн середовищі, особливо між підлітками: «Я надішлю тобі відверті фото, щоб показати, що довіряю тобі». Але людина може зловживати такою довірою, про що підлітки не замислюються. Секстинг може бути частиною шантажу: «Якщо не надішлеш фото, значить, ти мені не довіряєш, тож давай розірвемо наші стосунки». Трапляється, що юнаки та дівчата створюють у соціальних мережах групи з непристойними назвами, куди з помсти викладають інтимні світлини однолітків.

Наслідки

На перший погляд, це може здаватися жартом, проте наслідки секстингу для дитини можуть бути небезпечними. Навіть якщо фото не були опубліковані та залишаються таємницею, дитина постійно перебуває в надзвичайно пригніченому стані: переживає, що її приватні світлини побачать і опублікують сторонні люди, що вона стане об’єктом знущань із боку однолітків.

Стан дитини ускладнюється ще й тим, що їй важко та соромно зізнатися в такому вчинку дорослим, хоча саме їхня участь важлива для вирішення цієї проблеми. Однак дуже часто світлини та відео потрапляють в Інтернет, де швидко й безконтрольно розповсюджуються між користувачами (у соціальних мережах і чатах класу), що призводить до кібербулінгу дитини – цькування через сучасні засоби комунікації. Розповсюдження таких матеріалів може призвести до переслідування дитини в учнівському колективі, виникнення проблем в освітньому процесі.

Такі дії загрожують порушеннями в психічному здоров’ї дитини, утратити довіру до оточуючих, створюють проблеми в побудові стосунків у майбутньому, нерідко стають причиною втечі з дому та спроб покінчити життя самогубством. Окрім того, секстинг може бути серйозною перешкодою для самореалізації в дорослому житті (під час навчання чи пошуку роботи), оскільки роботодавці можуть побачити світлини у відкритому доступі в мережі.

Повністю ж видалити будь-яку інформацію, розповсюджену в мережі, практично неможливо. Крім того, ці фото можуть потрапити на сайти з дитячою порнографією.  

На жаль, нині випадки підліткового секстингу — сумна реальність для України, і діти все частіше потрапляють у ситуації, коли їх фото безконтрольно розповсюджуються. Вони часто не розуміють зв’язку між реальним і віртуальним життям, а також не знають про наявність ризиків, зумовлених секстингом. Для попередження та вирішення цієї проблеми необхідна співпраця батьків, педагогічних працівників, дітей та поліції.

 

Алгоритм реагування педагогічних працівників

1. Підтримайте дитину.

Педагогічним працівникам у таких випадках треба пам’ятати, що дитина перебуває під страшним тиском і відчуває величезний сором. Тому її обов’язково потрібно підтримати психологічно, поговоривши наодинці, якщо про цей випадок Ви дізналися від учнів чи колег.

Якщо до Вас звернулася сама дитина, то обовязково підтримайте її, зауважте, що вам цінна її довіра.

2. Розробіть покроковість дій.

Обговоріть разом із дитиною та її батьками покроковість ваших дій.

Зберегти докази.

Для збереження доказів і подальшого звернення в поліцію порадьте дитині зробити скріншот сторінок, де розміщені матеріали інтимного характеру з її зображенням. Бажано, щоб дорослі не переглядали вміст, оскільки це повторно наносить травму дитині. Якщо є необхідність знати, що було надіслано, то можна попросити дитину описати ці матеріали. Педагогічний працівник або інший дорослий не може робити скріншот, адже залежно від фото це може вважатися навіть дитячою порнографією, тож не варто зберігати такі матеріали в себе в телефоні чи комп’ютері. Отже, скріншот має зробити власник фото.

Видалити контент.

1. З пристрою того, кому дитина надсилала матеріал.

За допомогою мирного врегулювання батькам і адміністрації школи слід попросити отримувача видалити матеріали зі своїх пристроїв і хмаросховищ, а також із груп і приватних сторінок, де вони були опубліковані.

2. З пристроїв учнів.

Якщо фото є в доступі учнів, то вчитель має попросити видалити їх з усіх пристроїв і хмаросховищ, а також із приватних сторінок, де вони були опубліковані.

3. Із груп класу, де були розміщені матеріали.

Видаліть матеріали з груп класу, до яких маєте доступ, а також попросіть учнів видалити ці матеріали в їхніх приватних групах і діалогах.

4. З мережі/платформи.

Зверніться в службу підтримки того сайта чи соцмережі, де були викладені фото. У листі до служби підтримки слід попросити видалити ці матеріали як дитячу порнографію — тоді служба реагує найефективніше.

Надати психологічну підтримку.

Якщо школі спільно з батьками не вдалося вирішити ситуацію, слід звернутися до поліції, кіберполіції чи до ювенальної превенції.

Звернутися до поліції.

3. Контролюйте ситуацію.

Спостерігайте за психологічним станом учнів, які є потерпілими. Регулярно цікавтеся, як у них справи. Наприклад, запитайте, чи відчувають вони себе комфортно в класі та загалом у шкільному середовищі.

 

Сексторшен – це налагодження незнайомцями довірливих стосунків в Інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантажування ними та вимагання грошей або додаткових матеріалів. Професійні злочинці оперують у соцмережах і месенджерах, а також у мережевих іграх. Жертвою сексторшену можна стати в будь-якому додатку чи онлайн-платформі, через які можна надсилати фото та відео.

Причини

Через необізнаність щодо ризиків і дій у таких випадках діти та підлітки стають жертвами злочинців, які використовують спеціальні підходи в онлайн комунікації:

·        погрожують нанести шкоду дитині або членам її родини, якщо вона не надішле фото;

·        залякують створити неіснуючий сексуалізований контент, поєднуючи обличчя дитини з тілом іншої людини через спеціальні додатки, якщо дитина не зробить те, що злочинці вимагають;

·        залякують учинити суїцид, якщо дитина чи підліток не надішле оголене фото;

·        обмін грошей або подарунків на такий контент від дитини чи підлітка.

 

Наслідки

Наслідки сексторшену мають однаковий вплив на дівчат і хлопців будь-якого віку. Згідно з дослідженями, одна дитина із трьох, які мали досвід сексторшену, наносили собі шкоду, вчиняли спроби самогубства через отриману психологічну травму. Більшість, хто зіштовхнувся з цим явищем, повідомляють про відчуття самотності, високої тривоги та депресивні думки.

Психологічна травма, спричинена цим ризиком, впливає на всі сфери життя жертви: зниження продуктивності, відмова відвідувати навчання, а також уникання місць, де потенційно можна зустрітися зі злочинцем. Тобто дитина знаходиться в постійній тривозі та переживає страх.

Жертви сексторшену можуть відчувати стигму суспільства через неприйняття, приниження, ізоляцію та звинувачення в тому, що відбулось.

 

Онлайн-грумінг – це побудова дорослим/групою дорослих осіб довірливих стосунків із дитиною (підлітком) з метою сексуального насильства онлайн чи в реальному житті. Зазвичай злочинці (або злочинні угруповання) реєструються в соціальних мережах під виглядом підлітків або налагоджують контакт із школярами в онлайн -іграх, через електронну пошту та ін. Діти можуть знати або не знати, що спілкуються з дорослими. Злочинці можуть додаватися дитині в друзі, розсилати особисті повідомлення, переглядати сторінки дітей і шукати серед них таких, яким бракує любові та турботи вдома.

Причини

Через таке психологічне пригнічення та страх дитини більшість випадків онлайн-грумінгу залишаються прихованими й не доходять до слідчих органів, хоча це тяжкі злочини (виготовлення дитячої порнографії, розбещення, вимагання та шантажування), за які законодавство України передбачає кримінальну відповідальність.

Найчастіше онлайн-грумінгу піддаються діти, які:

v відчувають труднощі з однолітками, включаючи соціальні
та комунікаційні проблеми;

v мають низьку самооцінку; мають обмежену обізнаність щодо ризиків
в Інтернеті (наприклад, можуть ставитися до всіх онлайн знайомих так як до вірних друзів);

v не мають контролю дорослих за часом онлайн.

Такі діти можуть відчувати самотність і тривогу й писати про це в себе на сторінках у соціальних мережах: «Мене ніхто не любить, навіщо я народився/лася» або «Мені дуже самотньо» ( особливо після конфліктів у родині чи з однолітками).

Протягом деякого періоду злочинець може вести листування з такою дитиною, будуючи довірливі стосунки, а з часом можливе отримання від неї відвертіших світлин, ніж дитина зазвичай розміщує в себе на сторінці. Злочинець вимагає більш інтимні фото/відео чи особисті зустрічі, погрожуючи надіслати попередні фото батькам дитини та всім її друзям, а також розмістити біля школи дитини.

Шантаж і здирництво часом відносять саме до економічного насильства – разового або періодичного вимагання грошей, речей під тиском і примусом, включаючи загрозу застосування фізичної сили, розголошення певних відомостей, поширення чуток і пліток. Такі дії завдають жертві не тільки матеріальної, а й моральної шкоди від фізичних і психологічних страждань: болю, страху, приниження.

Наслідки

Потрапивши в таку складну ситуацію, діти відчувають самотність, відчай та безвихідь, тому погоджуються на всі умови кривдників. Часто в жертви виникає відчуття провини за те, що трапилося, чи думка, що вона на це заслуговує.

Злочинець порушує довіру дитини і ця зрада впливає на подальшу побудову її відносин з оточуючими. У таких ситуаціях жертва схильна відмовлятися від подальших стосунків з рідними та друзями протягом довгого часу, а іноді й усього життя.

 

Алгоритм реагування педагогічних працівників

Педагогічним працівникам у випадках сексторшенгу та онлайн-грумінгу треба пам’ятати, що дитина перебуває під страшним тиском і відчуває величезний сором. Тому її обов’язково потрібно підтримати психологічно, поговоривши наодинці, якщо про цей випадок Ви дізналися від учнів або колег.

Підтримайте дитину.

Якщо до Вас звернулася сама дитина, то так само підтримайте її, зауважте, що Вам цінна її довіра.

Розробіть покроковість дій.

Обговоріть разом із дитиною та її батьками покроковість ваших дій.

Ø Для збереження доказів порадьте дитині зробити скріншот переписки, де вона надсилає матеріал, і тих повідомлень, де в неї вимагають додаткові фото/відео чи гроші. З цими доказами варто звернутися до адміністрації онлайн-ресурсу з проханням видалити фото та до правоохоронних органів.

Ø Порадьте дитині видалити фото з переписки в соцмережі, месенджері чи на форумі, обов’язково з поміткою «видалити для всіх учасників чату», якщо це можливо. Так є можливість позбавити шантажиста «першоджерела» (Однак, залишається ризик, що фото вже завантажені на його телефон).

Ø     Якщо фото є в доступі учнів, то вчитель має попросити видалити їх із усіх пристроїв і хмаросховищ.

Контролюйте ситуацію.

Спостерігайте за психологічним станом учнів, які є потерпілими. Регулярно цікавтеся, як у нихсправи. Запитайте, чи відчувають вони себе комфортно в класі та загалом у шкільному середовищі.

 

Кібербулінг – систематичне цькування та вчинення насильства за допомогою засобів електронної комунікації. Він може відбуватися в соціальних мережах, месенджерах, ігрових платформах і мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований.

Причини

Кібербулінг у дитячому середовищі може виникати з різних причин:

o   потреба кривдника відчувати себе сильнішим за когось;

o   жага популярності;

o   низька самооцінка та бажання самоствердитись;

o   неусвідомлення дитини, що її дії комусь шкодять;

o   відсутність співпереживання та емпатії.

Булінг за допомогою засобів електронної комунікації небезпечний для психологічного здоров’я жертв. Цькування часто призводить до депресії та інших розладів серед дітей і підлітків, у них знижується самооцінка, вони частіше думають про суїцид, а іноді справа дійсно доходить до самогубства.

Наслідки

Коли відбувається кібербулінг, то в дитини може виникнути відчуття, що її атакують усюди, навіть удома, і порятунку немає.

Наслідки можуть бути тривалими, впливати на дитину різними способами:

• психологічнодитина засмучена, відчуває себе збентеженою, іноді навіть злою;

• емоційно почуття сорому та втрата зацікавленості в улюблених справах, зміна настрою;

• фізично почуття втоми (втрата сну) або навіть такі симптоми, як болі в животі та головний біль.

 

Алгоритм реагування педагогічних працівників, якщо учені піддаються цькуванню

Підтримайте дитину.

Поговоріть із нею одразу після того, як дізналися про виникнення ситуації. Для цього оберіть зручне місце та час для бесіди, щоб ніхто й нічого не відволікали. Не засуджуйте, не критикуйте та не звинувачуйте. Не давайте порожніх обіцянок, краще запевніть дитину, що Ви їй хочете допомогти найти правильне рішення ситуації.

Проведіть бесіду з класом.

Якщо всі учасники ситуації це учні, яких Ви знаєте, то проведіть бесіду з кожним учасником окремо, а також із учнем/ученицею та кривдником і всіма свідками.

Залучіться підтримкою.

Залучіть до розвязання конфлікту колег: соціального працівника, психолога, директора школи, батьків.

Видалити контент.

Попросіть учнів видалити матеріали: якщо це фото чи відео, то з пристроїв і хмаросховищ, а також із груп і приватних сторінок, де вони були опубліковані; якщо це образливі коментарі та дописи, то з тих мереж і ресурсів, де вони були розміщені.

Контролюйте ситуацію.

Регулярно цікавтеся в учнів, як у них справи. Наприклад, запитайте, чи відчувають вони себе комфортно в школі.

 

Порнографічний контент – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, серед яких реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних або фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру.

Перегляд порнографії в дитячому віці стимулює раннє сексуальне експериментування та заохочує сексуальну активність задовго до того, як діти будуть емоційно, соціально чи інтелектуально готові до цього. Часто такий матеріал зображає секс як випадковий, незахищений іноді як насильницький.

Причини:

ü діти потрапляють на порнографічний контент або через помилкове введення запиту в пошуковій системі (якщо мають власну пошту, то там можуть отримати спам-лист), або коли почули про це в компанії друзів чи від старших людей і вирішили дослідити це питання;

ü реклама такого контенту може з’явитися на екрані, коли дитина шукає якусь інформацію в Інтернеті;

ü підлітки часом вивчають порнографічний матеріал для того, щоб більше дізнатися про статеві стосункиля когось це є способом отримати задоволення).

Наслідки

Перегляд порнографії дитиною – це психологічна травма, що також формує в неї нездорові очікування щодо сексуальних стосунків і ранню сексуалізацію. Порнографічний контент у більшості – це матеріали, які зображують принизливі статеві відносини та ніби задоволення від цього тих, хто бере участь. Найчастіше такий контент зображує приниження жінок і насильницькі дії щодо них. У тих, хто переглядає такий матеріал систематично, може скластися враження, що жінці має подобатися таке й у реальному житті.

Дослідженнями встановлено, що чим більше підлітки бачили сексуальний вміст у відео які переглядають, тим раніше вони починали статеві стосунки і тим більше вони мали випадковий, незахищений секс.

 

Надмірне захоплення онлайн іграми

Причини

В іграх є можливість діяти так, як того хоче дитина. Водночас створюється відчуття спорідненості – усі учасники мають однакові інтереси та захоплення. Тому в онлайн іграх є спеціальні чати й додаткові форуми, у яких можна поспілкуватися з однодумцями.  

Кожна нова перемога дарує відчуття ейфорії, від чого з’являється бажання досягати такого стану знову й знову.

• Онлайн-рольові ігри занурюють гравця в сюжет у режимі реального виміру через, як здається, нескінченну можливість знаходження більш потужних інструментів для проходження ігрової місії. Це вимагає багато часу, що буде націлений лише на ігрову діяльність.

Наслідки

• Надмірне захоплення онлайн іграми й відсутність живої комунікації впливає на недостатній розвиток соціальних контактів дитини та емпатії.

Багато онлайн ігор дають змогу гравцеві взаємодіяти з іншими за допомогою текстового чи голосового чату, тож дитина може піддаватися загрозам, образі, а часом може брати участь у знущанні над іншими. Дівчата геймери часто є об’єктом сексуальних домагань. Часом така поведінка може стати нормою і для реального життя.

Надмірне захоплення іграми може змішувати відчуття реальності та фантазії.  

Надмірне захоплення онлайн іграми через відсутність фізичної активності також може мати негативний вплив на здоров’я дітей, зокрема призвести до ожиріння, судом і м’язових розладів.

Ознаки того, що дитина має небезпечну взаємодію в онлайні

Деякі психічні, психологічні та соціальні стани сигналізують про те, що дитина переживає певний травматичний досвід і потребує допомоги. Це стосується, також і небезпечної взаємодії як в онлайні, так і в офлайні.

Фізичні зміни:

v дитина виглядає невиспаною, на уроках або перервах може засинати;

v скарги на головний біль або біль у шлунку;

v швидка втрата ваги чи її набирання;

v помітні самоушкодження (порізи, глибокі подряпини, синці) на тілі.

Психічні зміни:

v розсіяна увага дитини; тимчасова «втрата» пам’яті, коли дитина забуває свої дії чи слова;

v втрата відчуття часу;

v регресія поведінки – дитина поводить себе так, наче вона молодша за свій вік.

Психологічні зміни:

v помітний страх або нервовість дитини, коли вона перебуває в школі;

v спостерігається нервовість або злість під час викорисування гаджетом;

v можуть бути агресивні прояви без явної на те причини;

v знижується якість навчальної діяльності, дитина може відмовлятися від усних відповідей.

Соціальні зміни:

v дитина віддаляється від однокласників і тих, з ким більше часу проводила разом під час перерв; виглядає депресивною – не комунікує з оточуючими, проявляє пасивність і не бере участі в спільних обговореннях;

v може прогулювати школу, посилаючись на погане самопочуття; спостерігаються замкнутість і однотипні відповіді на запитання дорослих;

v батьки можуть скаржитися на те, що дитина без приричини зникає з дому;

v дитина різко видалила всі свої профілі в соціальних мережах;

v у комунікації з’являються нові сленгові слова, які раніше дитина не вживала;

v педагогічний працівник може помітити, що дитину зустрічають зі школи незнайомі люди.

Для того щоб упевнитись, чи дійсно дитина переживає важкий життєвий етап і потребує допомоги від дорослих, необхідно поговорити з нею.

 

Як говорити з дитиною, яка зазнала ризику онлайн

1. Старанно підбирайте час та місце.

Виберіть місце, де дитині комфортно, або запитайте її, де вона хотіла
б поговорити. Уникайте розмов у присутності того, хто може заподіяти шкоду дитині, зокрема психологічну.

2.Заспокійте дитину  тим, що Ви поруч і вона зараз знаходиться в безпеці.

3. Cлідкуйте за своїм тоном під час розмови.

Якщо Ви почнете розмову серйозним тоном, то можете налякати дитину,
і вона, імовірніше, дасть вам такі відповіді, які Ви хочете почути, а не розповість правду про те, що з нею трапилося. Постарайтеся зробити розмову
невимушеноюце допоможе дитині розслабитись.

4. Використовуйте звичні для дитини слова.

5. Ставте відкриті запитання.

Наприклад: «Поділись, будь ласка, що викликало такі переживання в тебе?». Тоді дитина може розповісти і про свої дитячі історії, і поступово перейти до ситуації, яка трапилась.

6. Слухайте та чуйте.

Дозвольте дитині розповідати в тому ритмі, як зараз їй хочеться.

7. Уникайте суджень і звинувачень.

8. Використовуйте «Я» - повідомлення.

Замість «Як таке могло трапитись?» – «Я співчуваю, що тобі довелося таке пережити…».

9. Будьте терплячі.

 

Пам’ятайте, що ця розмова може бути дуже страшною для дитини. Багато злочинців погрожують тим, що станеться щось страшне, якщо хтось дізнається про їхнє спілкування. Вони навіть можуть погрожувати фізичним насильством щодо дитини чи її близьких.

Рекомендації для педагогічних працівників щодо бесіди з учнями

 

Розкажіть про Тест Білборду, коли проводите бесіду щодо безпечного онлайн простору: запропонуйте дитині уявити, що все, що вона хоче написати або надіслати в Інтернеті, висить на великому білборді перед школою, який бачать усі. Далі запитайте її, чи вона хоче, аби будь-хто міг це побачити. Якщо ж ні, то зауважте, що тоді не варто публікувати такі матеріали, навіть надсилати їх в особисті повідомлення.

Не викладайте фото дітей в мережу без їхнього дозволу та дозволу їхніх батьків Будьте відкритими до запитань і розповідей дитини про різні ризики й ситуації в мережі, які з нею трапились.

 

З учнями початкових класів

Уводити правила безпечного Інтернету та використання гаджетів найкраще саме з початкової школи, щоб для учнів це стало звичним. Поговоріть із дітьми про такі правила безпечного Інтернету:

§  Не розповсюджувати особисті дані, зокрема адресу проживання, номер телефону, місце роботи батьків, без згоди на це дорослих.

§  Якщо з дитиною трапилася неприємна ситуація, то вона завжди може покластися на дорослих – батьків або педагогічних працівників.

§  Небезпечно зустрічатися з тими, кого ми знаємо тільки онлайн. Не відповідати на повідомлення, які є неприємними. У тому, що дитина отримала це, немає її провини.

§  Ні з ким не ділитися своїм паролем до гаджету та приватної сторінки у соціальних мережах. Цю інформацію можуть знати тільки батьки.

§  Перед завантаженням нового додатка слід запитати дозволу в батьків.

 

Ці правила можна оформити у вигляді плаката, прикріплювати його в класі, або як маленьку брошуру, яку можна вклеювати в щоденник кожній дитині.

 

З учнями 5-9 класів

Зробити власний ТОП правил класу «Як створити свій безпечний онлайн простір і захиститися від онлайн ризиків», у який мають входити такі пункти:

Ø не розповсюджувати приватну інформацію, зокрема адресу проживання, номер мобільного телефону, не вказувати геолокацію, поширюючи фото чи інформацію;

Ø налаштувати екранний часпоставити певне обмеження на використання соціальних мереж на день;

Ø завантаження додатків, які підходять за віком (перевірити можна за віковим рейтингом, який висвітлюється при завантаженні);

Ø реєстрація в соціальних мережах дозволена з 13 років, згідно з правилами користування;

Ø якщо в Інтернеті трапилося щось таке, що засмутило чи  налякало дитину, якщо хтось незнайомий вимагає приватну інформацію, то дитина має звернутися за допомогою до батьків або вчителів.

З учнями старших класів:

ü створіть власний ТОП правил для класу «Як користуватися гаджетом безпечно та вберегти себе від онлайн ризиків»;

ü разом установіть налаштування приватності в соціальних мережах;

ü проведіть заняття з розвитку критичного мислення та перевірки фейків;

ü наголошуйте на зміні онлайн активностей на офлайн.

 

Рекомендації щодо використання дітьми гаджетів під час освітнього процесу

Учні проводять на уроках багато часу, переписуючись у чатах, переглядаючи стрічку соціальних мереж, що відволікає їх від засвоєння важливого матеріалу.

Варто наголосити, що чим раніше почнуть діяти ці правила, тим легше буде їх дотримуватись у старшій школі.

1. Створення зон та їхня відмітка, де не використовується мобільний телефон, наприклад, біля дошки.

2. Додавання інтерактивних завдань педагогічними працівниками, під час яких потрібне було б використання гаджету.

3. Спільне налаштування екранного часу (встановлення ліміту на використання соціальних мереж під час освітнього процесу) чи режиму «не турбувати», який вимкне надходження нових сповіщень.

Якщо навчання відбувається в онлайн режимі за допомогою додатка ZOOM, то радимо:

- створювати окрему зустріч кожного разу, а не використовувати одне й те саме посилання;

- налаштовувати пароль для входу, який будуть знати тільки учасники освітнього процесу;

- використовувати зал очікування та додавати туди лише запрошених;

- вимкнути доступ до використання екрана (щоб поширювати власний екран на загал);

- вимкнути спільний доступ до чату та можливості надіслати документи в нього. Рекомендуємо поговорити з батьками учнів про дотримання онлайн безпеки та правила екранного часу й у родині.

Організація закладами освіти допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, передбачає:

Ø організацію роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти з дітьми та їх батьками;

Ø проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми, залишення дитини в небезпеці.

 

Часом педагогічний працівник чи адміністрація закладу освіти – це єдина допомога, на яку може розраховувати дитина. Не будьте байдужими!

 

Методичні рекомендації створені на допомогу заступникам директорів для підготовки та проведення педагогічних нарад, класним керівникам у роботі з цього напряму, учителям предмета «Основи здоровя» проведення уроків з відповідних тем. До прикладу:

 

Клас

Тема уроку

5

Тема. Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями і дівчатами. Протидія виявам агресії та насилля в учнівському середовищі. Безпека в Інтернеті.

Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компонента

Безпека спілкування в Інтернеті ** (знаком ** позначено практичні завдання, які рекомендовано проводити за межами класної кімнати).

Тема. Дитина в автономній ситуації.  Безпека в побуті. Ризики побутового травмування, телефонного та телевізійного шахрайства, проникнення в оселю зловмисників. Інформаційна безпека в Інтернеті.

Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компонента

Моделювання безпечної поведінки з людьми.

6

Тема. Безпечне спілкування в Інтернеті (соціальні мережі).

Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компонента

Відпрацювання навичок упевненої поведінки в життєвих ситуаціях.

7

Тема. Вплив засобів масової інформації на здоров’я. Вплив комерційної реклами на здоров’я. Комп’ютерна, ігрова та Інтернетзалежність.

8

Тема. Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров’я та поведінку людей. Комп’ютерна безпека. Безпека в  мережі Інтернет.

9

Тема. Безпека як потреба людини. Види та рівні загроз. Заходи безпеки.

Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.

 

Використані джерела інформації:

· https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti

· Матеріали – #stop_sexтинг https://pon.org.ua/novyny/8169-rekomendacyi-schodo-onlayn-bezpeki-dlya-pedagogchnih-pracvnikv-dovdnik.html  

·                        Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоровя» 5-9 класи. – URL: https://docviewer.yandex.ua/view/0/  Методичний івент

«Організаційно-методичні засади освітнього процесу з предметів освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура»

Мета: підвищення професійної компетентності спеціалістів, методистів органів управління та відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з питань забезпечення організаційно-методичного супроводу освітнього процесу з предметів «Захист Вітчизни», «Фізична культура», «Основи здоров’я».

Учасники: спеціалісти, методисти органів управління та відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, які супроводжують освітній процес з предметів «Захист Вітчизни», «Фізична культура», «Основи здоров’я».

Форми роботи: вебінари, обласні науково-практичні та методичні  семінари, круглі столи, індивідуальні консультації.

Термін роботи методичного івенту: 2020 рік

Презентації:

"Технологія проведення сучасного уроку основ здоров’я" 

"Методичні рекомендації щодо навчання основам здоров'я у 2020/2021 навчальному році"

«Формування цінностей та переконань як умови для розвитку «поведінкового імунітету» до негативного соціального впливу і ризикованої поведінки»


 


Центром практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя спільно з Кафедрою виховання та розвитку особистості комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
8 вересня 2020 року
 проведено
дистанційний методичний семінар «Предмет «Основи здоров’я» в дистанційному вимірі» для керівників районних (міських, ОТГ) методичних об’єднань учителів основ здоров’я
(у формі веб-конференції).

Під час вебінару педагогам розкрито особливості дистанційного та змішаного навчання, як засобу реалізації освітнього процесу в основу якого покладено використання сучасних інформаційних технологій; ознайомлено керівників методичних об’єднань з особливостями створення безпечного та здорового освітнього середовища в закладі освіти, попередження і протидії булінгу (цькуванню); проаналізовано зміст оновленого нормативного та навчально-методичного забезпечення навчання основам здоров’я у 2020/2021 навчальному році; надано методичний кейс та методичні рекомендації щодо навчання основам здоров’я в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році з урахуванням особливостей дистанційного і змішаного навчання.

Матеріали дистанційного семінару:

"Особливості створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, попередження і протидія булінгу (цькуванню)" - Носенко В.В., завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя;

"Інструктивно-методичні рекомендації навчання основам здоров’я у 2020/2021 навчальному році. Особливості дистанційного та змішаного навчання, як засобу реалізації освітнього процесу з основ здоров’я" - Рогожина О.О., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.

ТУТ

10 найважливіших складових змішаного навчання

1. Перевернутий клас або flipped classroom

Цей підхід, коли учні отримують попередні знання чи інформацію самостійно — з підручників, навчальних матеріалів чи пошуку в мережі, а у класі вчитель модерує процес засвоєння цих знань і навичок на практиці. Flipped classroom спонукає учнів рівноцінно працювати у різних навчальних середовищах — удома та в школі, тож важливо, щоб усі діти мали рівні можливості доступу до цифрових технологій.

2. Розширене поняття «уроку»

Blended learning (blended learning — це не просто поєднання віртуального і офлайн навчання, це цілісний підхід, який включає освітнє середовище — школу, онлайн-простір, домівки учнів та вчителів; розвиток компетенцій і, звісно, людей — учнів, вчителів, батьків)  передбачає, що навчальний процес не обмежується тільки уроком, він розширюється і до, і після визначених 45 хвилин. Учень стає ніби «власником» свого часу для навчання і сам керує та домовляється про співпрацю із учителем, однокласниками та іншими залученими особами на різних стадіях опанування матеріалу. При цьому саме етапи «до» та «після» уроку стають більш важливими для учня.

3. Новий підхід до розкладу занять

Щоб підготуватися до запровадження змішаного навчання, слід переглянути увесь шкільний розклад і усім погодитися застосовувати гнучкіший підхід до розпорядку дня. Оскільки змішане навчання передбачає, що діти приходять до школи у визначені дні, можливо, варто зробити тривалість уроків довшою, щоб учні мали більше часу на практичну роботу в групах у класі. Молодші учні потребують більшої взаємодії із вчителями, тоді як старші самостійніші у своїй роботі — це також варто враховувати. У період перед іспитами чи контрольними, дітям може знадобитися інтенсивніша допомога вчителів — це також можна спрогнозувати під час складання розкладу занять у школі.

4. Доступ до цифрових технологій та надійного інтернету

Ефективне змішане навчання передбачає, що усі учасники навчального процесу мають рівний та надійний доступ до інтернету та онлайн-інструментів роботи. Проте це тільки частина рішення — навіть важливіше, щоб вчителі мали підтримку з боку досвідчених IT-спеціалістів школи і могли звернутися до них за допомогою. Усі web-платформи, якими користуватимуться вчителі, повинні відповідати віку дітей та бути також доступними для учнів із особливими освітніми потребами.

5. Значна автономія педагогів

Змішане навчання вимагає безлічі швидких рішень, тож учителі повинні мати свободу і гнучкість самостійно визначати поточні види роботи, власний графік та навчальні інструменти. Така автономія і високий рівень персональної відповідальності вчителів можливі лише за умови довірливих стосунків між педагогами та керівництвом школи, спільне розуміння необхідності і об’єктивних переваг змішаного навчання та гнучкості всієї системи управління школою.

6. Прозорість планування та навчальних очікувань

Усі учасники змішаного навчання повинні знати, де у приміщенні школи та на онлайн-ресурсах вчитель розміщує розклад, план занять, завдання та цілі уроку, оцінювання результатів. Усі ці складові повинні бути прозорими та доступними. Для ефективнішого управління гнучким процесом навчання школам слід розбити навчальний рік на менші етапи: наприклад, не чверті чи семестри, а модулі. Те саме стосується цілей навчання та оцінювання результатів — фокус має бути на компетенціях і практичних навичках, а не знаннях.

7. Співпраця із батьками

Співпраця із батьками у моделі змішаного навчання дуже важлива, адже значну частину часу діти навчатимуться поза межами школи. Тому необхідно чітко визначити ще на старті, якою мірою батьки можуть і хочуть бути залученими до змішаного навчання. Це залежатиме від конкретних умов кожної родини, але варто принаймні впевнитись, що батьки також беруть участь у плануванні і дизайнуванні індивідуальної навчальної траєкторії учня.

8. Зрозуміла система оцінювання здобутків учнів

Система оцінювання у змішаному навчанні має три складові:

·     Постійне оцінювання вчителем та самооцінювання учнями, щоб відстежувати поступ і планувати наступні цілі та завдання;

·     Підсумкове оцінювання вчителем — здійснюється наприкінці модуля чи юніта, оцінку зазвичай вносять у шкільні документи;

·     Підсумкове оцінювання школою чи регіональними\національними інституціями — здійснюється для здобуття певного свідоцтва чи рівня;

Процес і інструменти оцінювання повинні давати усім учням рівні можливості показати свої компетенції і розуміти власний поступ у навчанні. Усі нові інструменти оцінювання слід презентувати учням поступово і впевнитись, що усі розуміють його механізм. Самооцінювання або оцінювання робіт однокласників значно підвищує мотивацію учнів та розвиває відчуття відповідальності за навчальний процес. Blended learning є дуже гнучкою структурою, тож і оцінювання також може бути різноманітним: слід поєднувати індивідуальні оцінки із оцінюванням групової роботи і командних проєктів, оцінювання може здійснювати як вчитель, так і онлайн-інструмент.

9. Виділяти час для живого діалогу

Змішане навчання передбачає зменшення часу перебування у класних кімнатах, а отже, учням і вчителям бракуватиме звичного соціального шкільного життя. Тому дуже важливо надавати пріоритет живому спілкуванню, діалогу та неформальним обговоренням у ті дні, коли діти і вчителі перебувають у стінах школи. Особливу увагу слід звертати на теми психологічного добробуту усіх учасників: обговорення емоційного стану, рівня тривожності, а також інструментів подолання стресу повинно стати усталеною практикою серед вчителів та дітей.

10. Розширити саме поняття «шкільне приміщення»

«Урок у класі» не обов’язково сприймати буквально, адже замість класу школа може використовувати приміщення бібліотеки, актової зали, спортивного майданчика чи шкільного подвір’я. Під час змішаного навчання варто зробити школу «відкритішою»: запропонувати дітям позашкільні активності на шкільному стадіоні, надати учням доступ до ресурсних центрів чи бібліотеки у позаурочний час.

 

Джерело: https://osvitoria.media/experience/yak-zaprovadyty-zmishane-navchannya-u-shkoli-10-najvazhlyvishyh-skladovyh/

10 НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРАВИЛ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ

1. Зустрічають за ім’ям.

Ваше ім’я — це візитівка. Уникайте таких нікнеймів як supermen_91 або ж vira_anime. Ім’я, прізвище та аватар профілю мають бути справжніми.

2. Коротко й по суті.

Якщо ви користуєтеся месенджером для робочого листування, не розділяйте повідомлення на декілька окремих. Наприклад, «Привіт», потім «Хочу тебе сповістити», потім «Сьогодні збори розпочнуться об 11». Пам’ятайте: повідомлення з несформованою думкою лише відволікає ваших співрозмовників. Є загроза, що останнє повідомлення, де й було головне послання, можуть не побачити.

3. Відповім пізніше.

Після того як отримали повідомлення, напишіть: «Дякую, я отримав лист». Якщо розумієте, що для повноцінної відповіді знадобиться час, теж повідомте про це. Наприклад: «Я дам відповідь через годину / завтра / ніколи». І ваш співрозмовник зрозуміє, що ви звернули увагу на його послання.

4. Аудіоповідомлення.

Якщо у вас немає попередньої домовленості, що ви можете надсилати одне одному голосові повідомлення — то їх надсилати не варто. 

5. Уважність до деталей.

Уникайте писати текст великими літерами — їх заведено вважати криком. Уникайте перенасичення смайликами та стікерами. Не ігноруйте автоматичну перевірку правопису. Коли ви паралельно спілкуєтеся в декількох месенджерах із різними людьми — будьте уважними.

6. Соціальні мережі.

Соціальні мережі — не найкраще місце для ділового листування. І на це є кілька причин. По-перше, в соціальних мережах люди здебільшого відпочивають. По-друге, там більше шансів на те, що ваш лист просто не побачать. До речі, згадайте, коли ви востаннє переглядали теку «інші» в месенджері.

7. «7−38−55».

Через вербаліку (слова) людина сприймає тільки 7 % інформації. Це ваші листи й повідомлення. 38 % — це паравербаліка (тон і голос). Вона працює, коли ви розмовляєте телефоном. 55 % — це невербаліка (жести й міміка). Іншими словами, повну інформацію людина отримає тільки при особистій зустрічі. Якщо у вас виникає підозра, що людина вас не зрозуміла — телефонуйте або просіть про зустріч.

8. Великі файли.

Хмарні технології — це не майбутнє, а сьогодення. Якщо вам треба надіслати файл, що займає кількадесят мегабайтів, користуйтеся спеціалізованими сервісами та файлообмінниками. У листі варто додати не сам файл, а лише покликання на нього.

9. Нічні повідомлення.

Писати повідомлення вночі — ознака поганого тону. Якщо ви можете надіслати повідомлення зранку — так і зробіть. Цінуйте чужий час і сон. Є лише два винятки: це питання життя і смерті або ж ви попередньо домовилися зі співрозмовником про нічний чат.

10. Безпека в інтернеті.

Не відкривайте файли, які надіслали невідомі вам люди. Ви не можете знати, що ці файли насправді містять. Там можуть бути віруси або фото, відео з «агресивним» змістом.

Рекомендації для організації дистанційного навчання за допомогою освітньої платформи

Визначтеся з моделлю навчання: повністю електронне (асинхронне), електронне з вебінарами (синхронне) чи змішане

Визначитися з моделлю навчання можуть допомогти запитання:

1. Яку кількість учнів плануєте навчити?

2. Як багато часу учні можуть приділяти синхронному навчанню й самостійній роботі?

3. Наскільки в учнів розвинені навички самоорганізації й самонавчання?

4. Чи є між учнями великий розрив у знаннях, який потрібно згладити для освоєння програми?

Дізнайтеся про технічне забезпечення учасників освітнього процесу

1. Якими технічними пристроями та як часто можуть користуватися вчителі та учні?

2. Чи мають вчителі й учні стабільне під’єднання до інтернету?

3. Чи мають всі учасники процесу навчання вебкамери й мікрофони для участі у вебконференціях?

4. Які умови організації освітнього процесу?

Визначтеся з форматом залучення вчителів

1. Чи очікується від учителя/-льки активна присутність онлайн?

 2. Як часто вчитель/-ка має підтримувати комунікацію з учнями: перевіряти завдання, відповідати на питання?

Організовуйте вебінари та онлайн-спілкування

1. Яка максимальна кількість учнів має бути присутня онлайн?

2. Чи потрібен поділ на групи?

3. Чи потрібен загальний чат?

4. Чи потрібно зберігати відеозаписи проведеного заняття?

5. Чи потрібно утримувати увагу учнів опитуваннями й голосуваннями?

6. Якими месенджерами користуються учні та вчитель/-ка у повсякденному житті?

7. Чи достатньо їх функціоналу для комунікації в межах освітніх завдань програми?

8. Які спеціальні функції мають бути у месенджера: підтримка ботів, інтеграція опитувань і тестів?

Сплануйте управління проєктами й груповою роботою

1. Чи будуть учні працювати над проєктами?

2. У який спосіб учні будуть працювати в командах?

3. Як буде забезпечений контроль виконання проєктів?

4. Якою інформацією обмінюватимуться учні?

Сплануйте спільну роботу з документами

1. Який кінцевий продукт спільної роботи?

2. Чи буде вестися база знань?

Визначте формат та способи підготовки навчального контенту

1. Що потрібно знати для виконання завдань програми?

2. Що потрібно для виконання конкретного завдання (чекліст, шаблон документа)?

3. Що учні можуть освоїти самостійно у вигляді текстів, відео- і аудіолекцій тощо, отримуючи відстрочені відповіді вчителя/-льки, якщо щось незрозуміло?

4. Що вимагає синхронної взаємодії з учителем/-лькою або групою вчасно?

5. Що можна вивчати в інтерактивному форматі?

Визначте методи відпрацювання знань

1. Як забезпечити регулярність самостійної роботи: за допомогою автоматичних нагадувань, чеклістів, гейміфікації?

2. Яка підтримка потрібна учням від учителя/-льки: зворотний зв’язок за запитом, особиста мотивація, живий діалог, модерація командної роботи?

Визначте форми організації комунікації учнів з вчителем/-лькою

1. Які функції виконує вчитель/-ка: експерт, наставниця, тренер, модераторка, мотиватор, перевіряльниця?

2. Чи може вчитель/-ка відповідати в режимі 24/7 або є робочий час для повідомлень?

3. Чи потрібен графік особистих онлайн-консультацій?

4. Чи має нагадувати вчитель/-ка учням про виконання завдань? В якому режимі?

5. Як учні отримують організаційні повідомлення?

Визначте форми організації комунікації учнів між собою

1. У чому учні можуть допомагати одне одному?

 2. Які навички учні можуть розвивати, працюючи разом?

3. Чи можуть учні одночасно бути онлайн?

4. Чи потрібно вчителю/-льці об’єднувати учнів у команди?

5. Скільки людей має бути в команді?

6. Яка командна роль має бути у кожного/-ї учасника/-ці команди?

7. Як учитель/-ка бере участь у спілкуванні всередині команд?

8. Чи повинно спілкування бути обов’язковою умовою виконання завдань або відбуватися тільки за бажанням?

9. Як учитель/-ка може ініціювати спілкування та співпрацю? 

Джерело: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about

Нормативні документи для вчителя основ здоров’я

в 2020/2021 навчальному році

·        Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

·        Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»   

·        Лист МОН від 14.08.20 20 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» 

·        Наказ МОН України від 09.12.2009 № 1114 «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів» 


Літо – сезон спекотної погоди та відпусток. Багато хто з нас не проти провести літній час в походах, особливо в період карантину. Одна з небезпек, яка може підстерігати вас на природі, це змії, а точніше – отруйні змії.
Чим небезпечна отрута?
Для початку варто відзначити, що отрути різних змій діють на наш організм по-різному. Виділяють два види основних отруйних речовин, якими озброєні повзучі гади. Перший різновид зміїної отрути, це паралітичні речовини. Коли отрута потрапляє в організм, то паралізуються дихальні органи. У такому випадку людина дуже швидко гине від задухи.
Ще є змії, отрута яких небезпечна для клітин крові. Кров’яні клітини руйнуються, в тому числі й ті, які відповідальні за згортання. Виникають судинні спазми, а потім і набряк тканин і органів.
Самою отруйною змією України вважається гадюка. В основному гадюки мешкають в південних і південно-східних регіонах країни. І лише один вид – гадюка звичайна, представлена повсюдно.

Що робити?
Якщо вас вкусила якась не отруйна змія, то процедура першої допомоги зводиться до мінімуму. Достатньо лише обробити ранку перекисом водню, йодом або зеленкою, що у вас буде під рукою. Якщо немає ніяких обробних засобів, то можна промити рану проточною водою і прикласти подорожник. Як правило, укуси неотруйних змій залишають на тілі дрібні подряпини. Якщо ж укусила отруйна змія, то на кінцях подряпин залишаються проколи, куди змія впорскує отруту.
У такому випадку, перше, що варто зробити – не панікувати! Якщо ви все зробите грамотно, то нічого страшного з потерпілим не відбудеться.
Для початку необхідно ретельно оглянути місце укусу. Якщо змія вжалила через одяг, то його необхідно зняти, так як в ньому може міститися значна порція отрути. Крім того, сліди отрути можуть бути і на шкірних покривах біля місця укусу. Отруту необхідно акуратно видалити, щоб краплі небезпечної речовини не затекли в рану. Пам’ятайте, що всі ці процедури необхідно робити максимально швидко і в той же час з «холодним» тверезим розумом.
Відразу після укусу можна обхопити рану і злегка натиснути, щоб отрута витікла назовні. Медики радять робити спеціальні хрестоподібні надрізи, щоб кров витікала інтенсивніше, а з нею і залишки отрути. Однак це варто робити тільки підготовленій людині.
Після натискань отруту можна відсмоктати ротом. На деякий час ви можете відчути деяке оніміння язика, яке з часом проходить. Проте ні в якому разі цього не можна робити, якщо у вас є кровоточивість ясен чи інші кровоточачі пошкодження в роті. Таким чином, отрута проникне у ваш організм, і вже вам знадобиться швидка медична допомога. Варто відзначити, що відсмоктування отрути може бути ефективно лише протягом 10-15 хвилин після укусу. І пам’ятайте, що відсмоктувати отруту варто лише в тому випадку, якщо до найближчого медичного закладу необхідно добиратися більше 1 години.
Мінімум рухів і більше пиття
Як відомо, отрути змій в основному поширюються через лімфатичні шляхи. Тому жертву зміїного укусу необхідно в найкоротші терміни знерухомити. Якщо змія вкусила за ногу, то необхідно її прив’язати бинтом до іншої ноги, і в лежачому стані транспортувати людину в найближчий медичний заклад.
Якщо ж змія вкусила за руку, то її необхідно зігнути в лікті і перев’язати, щоб рука залишилася в такому стані. При укусі змії пальці рук набрякають, а кільця будуть заважати кровообігу, тому їх треба відразу зняти.
Ходити або сидіти хворим, укушеними зміями, не можна, так як нерідко їх мучать головні болі, запаморочення, блювота, нудота і непритомний стан.
Потерпілому необхідно пити багато води. Рясне пиття зведе до мінімуму інтоксикацію.
Чого НЕ треба робити!
При зміїних укусах не припустимо накладення джгутів. Якщо ви таким способом припините відтік венозної та артеріальної крові, то отрута буде всмоктуватися через глибокі кісткові вени. Крім того, таке затягування веде до пошкоджень, що сприяє з’єднанню отрути з продуктами метаболізму тканин. Як правило, після зняття джгута стан потерпілого значно погіршується.
Категорично заборонено приймати спиртні напої. Алкоголь посилює швидкість всмоктування отрути, а також і силу отруєння.

Національний портал здоров’я  


З досвіду роботи
Жадан О. М., практичний психолог, учитель основ здоров’я КЗ «Шелудьківський ліцей ім. Ю. Є. Кравцова Зміївської районної ради Харківської області», керівник Зміївського РМО учителів основ здоров’я

Дистанційне навчання в умовах карантину спрямовує всіх суб’єктів освітнього простору на спілкування в онлайн-форматі. Звичайно, умовою його якості є інформаційна компетентність та медіа-грамотність як педагогів, так і батьків, здобувачів освіти. Це можливість підвищити рівень креативного мислення, творчості, педагогічної мобільності й гнучкості.
Можливість здійснювати взаємодію під час дистанційного навчання адаптовано Інтернет-ресурси.
1.                     ClassDojo
Це інструмент для креативного планування і контролю роботи класу.
Практична користь: Ви можете створити план роботи з окремими учнями та завантажити навчальні завдання. Заплановані повідомлення інформуватимуть учнів про важливі події та нагадуватимуть про необхідність виконати домашні завдання. За допомогою цієї програми ви зможете спілкуватися і з батьками учнів.
Як користуватися? Цей застосунок безкоштовний. Для реєстрації достатньо вказати електронну пошту та згенерувати пароль. Сервіс можна використовувати на будь-якому гаджеті (мобільному телефоні, планшеті, ноутбуці тощо).
2.                     Trello
Це онлайн-ресурс, що допоможе педагогам організувати плідну командну роботу учнів.
Практична користь: Сервіс можна використовувати для створення учнівських проєктів. Педагог може розподілити між школярами обов'язки і зазначити терміни виконання роботи. Діти можуть публікувати результати кожного етапу в онлайн-картках, демонструючи таким чином прогрес.
Як користуватися? Більшість можливостей сервісу безкоштовні, їх цілком достатньо для повноцінної роботи. Для того, щоб використовувати його, достатньо зарєструватися чи авторизуватися через Google-акаунт. Інтерфейс зрозумілий на інтуїтивному рівні.
3.                     H5P
Це зручний та простий конструктор, який дозволяє обрати будь-який шаблон для створення інтерактивного контенту.
Практична користь: Дозволяє створювати інтерактивний вміст, що можна поділити на кілька категорій: ігри, мультимедіа, запитання та соціальні мережі, створення презентацій або відео з інтерактивними елементами. Особливо ефективний під час проведення дистанційних занять.
Як користуватися? Безкоштовний сервіс. Спершу потрібно зареєструватися на сайті, натиснути на кнопку «My account», потім – «Create New Content».
4.                     LearningApps.org
Безкоштовний сервіс та платформа для створення навчальних мультимедійних завдань.
Практична користь: Можна використовувати готові інтерактивні завдання, а можна створювати власні. Кожну з вправ можна прикріпити у блозі чи у будь-якій навчальній платформі.
Як користуватися? Цей ресурс зручний та простий у користуванні. А для того, щоб почати виконувати вправи, навіть не потрібно реєструватися.
5.                     ProductivitiOwl
Це розширення Google Chrome, що допоможе дітям та вчителям позбутися звички марно витрачати час в Інтернеті.
Практична користь: Сервіс дозволяє проводити необмежену кількість часу на дозволених сайтах (ті, які знадобляться для роботи/навчання) та закриватиме відразу чи через короткий час ті сторінки, які користувач записав у «список заборонених сайтів». Є можливість обрати дні та години, коли плагін «сова» не буде забороняти заходити на будь-які сайти.
Як користуватися? Сервіс безкоштовний та не потребує реєстрації. Списки «дозволених» та «заборонених» сайтів налаштовуються власноруч.
6.                     Chalk
Безкоштовний сервіс, за допомогою якого можна раціонально організувати робочий процес.
Практична користь: За допомогою цього сервісу можна розписати завдання для учнів та планувати розклад занять для класу. Школярі, які мають доступ до дошки з планами, зможуть оперативно дізнаватися про нові завдання.
Як користуватися? Спершу потрібно зареєструватися. Після цього вам відкриється стартова сторінка, де можна спланувати перший семестр, визначити дати проведення занять та задати домашні завдання. Сервіс поки що не локалізовано українською, але вбудованого Google-перекладача цілком достатньо для того, аби впоратися з інтерфейсом.
7.                     Padlet
Це онлайн-дошка, на якій можна прикріплювати тексти, зображення, відео чи фото, файли та посилання на зовнішні ресурси.
Практична користь: Є можливість створювати загальну «стіну» для класу та публікувати на ній додаткові навчальні матеріали чи домашні завдання тощо.
Як користуватися? Можна надіслати класу посилання на стіну, де діти зможуть додавати свої публікації (коментарі до завдань, готові домашні роботи тощо). Учитель має обов'язково реєструватися, тоді як учням достатньо перейти за посиланням на стіну.
8.                     ThingLink
Це застосунок, за допомогою якого можна створювати мультимедійні плакати, на які наноситься інтерактивний контент.
Практична користь: сервіс чудово підходить для організації проєктної та дослідницької діяльності учнів. Школярі зможуть презентувати результати своєї діяльності, а вчителі – провести інтерактивні ігри/вікторини тощо.
Як користуватися? Для вчителів реєстрація безкоштовна. Вони можуть використовувати цей ресурс для того, щоб урізноманітнити заняття інтерактивом.
9.                     Edmodo
Edmodo – це інтерактивний освітній онлайн-ресурс, схожий на соціальну мережу. Користуватися сервісом можна безкоштовно.
Практична користь: педагоги можуть створити віртуальний навчальний простір та заповнювати його навчальним контентом. Edmodo чудово підійде для створення різноманітних завдань (вікторин, опитувань тощо) та зручного обміну ними з учнями.
Як користуватися? Спершу потрібно зареєструватися, потім створити «клас». Для того, щоби підключити учнів та їхніх батьків до освітнього ресурсу, потрібно надіслати їм реєстраційний код.
10.                 Linoit
Linoit – віртуальна дошка, де можна закріпити інформаційні нотатки, зображення, документи чи відео.
Практична користь: за допомогою цього сервісу педагоги зможуть проводити для учнів мозкові штурми, організовувати проєктну роботу і впроваджувати дистанційне навчання. Користувачі віртуальних дошок можуть переміщувати стікери, створювати групу учасників та додавати свої мультимедійні файли. Працювати з ресурсом можуть і без реєстрації, але з певними обмеженнями.
Як користуватися? Спочатку потрібно зареєструватися, далі увійти до кабінету і створити дошки з групами. Над заповненням однієї дошки може працювати кілька школярів, що сприятиме розвитку навичок командної роботи.

Види дистанційної діяльності до методичної скарбнички вчителя основ здоров’я

1.     Онлайн-тести
Мета: узагальнення знань з теми курсу, моніторинг рівня сформованості навичок і компетентностей; розвиток логічного, креативного та критичного мислення; виховання самоорганізованості, відповідного самооцінювання та самоаналізу, прагнення до саморозвитку.
Приклади вправ
«Асоціації»
Завдання: пройти тест, у якому зашифровано слово (базовий термін із теми, що вивчалася), до якого потрібно дібрати асоціацію (ілюстративний матеріал, навести приклади ситуацій із власного досвіду, з літературних творів, кінофільмів тощо).
Інструкція: відповідати на запитання тесту слід одним словом, з якого одна з літер (зазначена цифрою в кінці запитання) буде складовою до зашифрованого слова.
Наприклад: «Соціальне благополуччя» (розділ «Соціальна складова здоров’я», 6 клас)

І. Запитання тесту:
1) Людина, з якою ви спілкуєтеся, - це ваш… (Літери 1, 2, 3) (… співрозмовник).
2)      Розмова двох людей називається … (Літера 4) (… діалог)
3)  Навички ефективного спілкування можуть називати навичками … (Літери 1, 4) …(… комунікації)
4)    Погляд, усмішка, жести, міміка – це … ознаки спілкування.  (Літери 3, 7) (… невербальні…).
5)  Помилки у спілкуванні, уникнути яких допоможе правило «Відповідність. Конкретність. Уточнення». (Літери 11, 12, 13) (Непорозуміння.)
Якщо здобувач освіти дав правильні відповіді на запитання та дотримувався інструкції виконання, то в результаті має отримати слово «спілкування».
ІІ. Скласти «ланцюжок асоціацій» до слова-терміну (вербальний, ілюстративний, сюжетний тощо).
Як задати?
-  на платформах Інтернет-ресурсів (власний сайт учителя, classroom тощо),
-  у режимі «реального онлайн-часу»,
-  через QR- код.

2.     Челенджі (5 – 9 класи)

Челендж (англ. Challenge) – жанр відеороликів у мережі Інтернет, у яких блогер виконує завдання перед відеокамерою, а потім пропонує повторити це завдання своєму знайомому або необмеженому колу користувачів. Перекладається як «виклик, змагання, подолання труднощів, зусилля над собою».
В умовах дистанційної взаємодії із здобувачами освіти є цікавим і креативним для будь-якої теми курсу «Основи здоров’я» у будь-якій віковій групі. Головна умова ефективності такого виду діяльності – усвідомлення вчителем мети, чіткий інструктаж, підсумок педагога у стилі «челендж».

«Ефективний список»

Мета: навчити учнів розуміти, що вони не хочуть робити; сприяти формуванню навичок ефективної колективної взаємодії; розвивати навички медіаграмотності, таймменеджменту, активності; виховувати відвертість, толерантність.
Інструкція. Учитель записує і розміщує на платформі Інтернет-ресурсу (або проводить інструктаж в онлайн-режимі) відео, на якому пояснює хід вправи. Завданням для здобувачів освіти є відеодемонстрація виконання вправи, в кінці якої обов’язковим є передача челенджу (виклик) комусь із однокласників. Наприклад: «Так я виконав завдання. Хочу знати, як із ним справився Андрій Рогожин.» Той, хто першим розмістить відео з виконаним завданням, задає хід челенджу серед решти учнів. Далі вже слід кожному чекати, поки його прізвище та ім’я не прозвучить у відео однокласника. Завершальним відеороликом має бути аналогічно виконане завдання педагогом + загальний підсумок діяльності класу.
Хід вправи:
1. Розділити аркуш на дві частини та написати на одній список із 5 шкільних дій чи завдань, які діти охоче виконують.
2. Написати на другій частини список із 5 шкільних дій чи завдань, які діти зазвичай робити не хочуть.
3. Виділити обов’язкові, відмовитися від яких точно не вийде (наприклад, виконання домашнього завдання).
4. Визначити, від яких дій чи завдань можна відмовитися (наприклад, готуватися до олімпіади з математики, яка не відбулася через карантин).
5. Дати учням пояснення, чому вони обрали саме ці дії та завдання, що саме їм не подобається? Який вихід із ситуації вони бачать?
6. Умова виконання: не повторюватися у прикладах.

Поради учителям на час карантину
•Нагадуйте, що дитина важлива. І ви сумуєте за нею.
•Нагадуйте про безпеку.
•Попросіть дітей бути добрішими до своїх близьких.
•Власним прикладом демонструйте підтримку оточуючих.
•Запропонуйте знайти нові захоплення.
•Нагадайте, що рано чи пізно все це закінчиться, і ви знову зустрінетесь у класі.
•Будьте креативними.
•Надсилайте деякі завдання заздалегідь, щоб діти весь час не дивилися в монітор.
•Задавайте менше ніж зазвичай (заради себе і заради учнів).
•Не очікуйте досконалості.


Орієнтовні завдання для тематичного оцінювання
за II семестр з основ здоров’я

5 клас
1 рівень (6 балів)
Визначити правильні варіанти відповідей
 1. Якщо в людини нормальна температура 36,6°С , то це свідчить про
нормальне:
а) фізичне здоров'я;
б) інтелектуальне здоров'я;
в) психічне здоров'я;
г) моральне здоров'я.
2. Позначте одне з правил, які повинен виконувати пасажир:
а) ходити по салону під час руху автотранспорту;
б) можна висовуватися з вікон;
в) зайшовши в салон, пройти вперед;
г) стоячи в салоні, не триматися за поручні.
3. Лінії, стрілки та інші позначення на проїзній частині – це:
а) пішохідний перехід;
б) дорожня розмітка;
в) острівець безпеки;
г) двосмугова дорога.
4. Цей дорожній знак означає місце зупинки:
а) автобуса;
б) трамвая;
в) тролейбуса;
г) таксі.
5. Позначте правило успішного навчання:
а) щодня дізнавайтеся щось нове;
б) кидайте навчання, якщо чогось не розумієте; 
в) бійтеся труднощів;
г) учіться заради того, що вас похвалять.
6. Неорганізований школяр нічого не встигає зробити, тому що:
а) йому не щастить;
б) він не може спланувати свій час;
в) у нього погана пам'ять;
г) він не слухається батьків.
7. Загартовування - це:
а) тренування організму, підвищення його стійкості до спеки та холоду;
б) переміщення тіла у просторі;
в) природна потреба людини в руховій активності;
г) звичайний спосіб утримання тіла у вертикальному положенні.
8. Люди, які проводять багато часу біля телевізора:
а) завжди веселі;
б) непосидючі;
в) малорухомі;
г) мають гарну пам'ять.
 9.  Вербальне спілкування - це спілкування за допомогою:
а) жестів;
б) слів;
в) погляду;
г) інтонації.
10.  ВІЛ передається від хворої людини до здорової через:
а) кашель;
б) чхання;
в) обійми та рукостискання;
г) кров.
11. У разі підтоплення необхідно:
а) відкрити вікна і двері;
б) цінні речі та меблі перенести в підвал;
в) прив'язати собак та інших тварин;
г) відключити в будинку газ, електрику і воду.
12. До способів збереження природного середовища належить:
а) спалення сміття;
б) вирубування дерев;
в) будівництво заводів і фабрик;
г) облаштування годівниць для птахів.
2 рівень (2 бали)
Позначте кілька правильних відповідей
13. Користуючись мережею Інтернет, я:
а) не буду заважати чи шкодити іншим користувачам;
б) познайомлюсь з другом і домовлюсь з ним про зустріч за будь – яких обставин;
в) не буду посилати свої фотографії чи будь – яку інформацію без відома батьків:
г) за вимогою інших користувачів повідомлю свою адресу, номер телефону,
 місце роботи батьків тощо
14. Для попередження порушення постави потрібно:
а) постійно грати в теніс;
б) підбирати робочий стіл і стілець відповідно до зросту;
в) регулярно і повноцінно харчуватися;
г) виконувати вправи для зміцнення м′язів спини;
д) читати лежачи;
е) займатися плаванням
3 рівень (2 бали)
15. Запишіть поради, яких потрібно дотримуватися, щоб зберегти зір______
4 рівень (2 бали)
16. Складіть правила для тих, хто залишився вдома сам_______________ 

Орієнтовні завдання для тематичного оцінювання
за II семестр з основ здоров’я
6 клас
1 рівень (6 балів)
Оберіть одну правильну відповідь:  
1. Велосипеди мають бути обладнані:
а) звуковим сигналом та світловідбивачами;
б) звуковим сигналом та питною водою;
в) питною водою та світловідбивачами.
2. Під час пожежі в транспорті необхідно:
а) голосно кричати «мамо!»;
б) швидко і без паніки вийти із салону;
в) сховатися під сидінням і чекати на допомогу.
3. Якщо Ви стали свідком ДТП, в якій є потерпілі, потрібно:
а) зателефонувати друзям, щоб прийшли подивитись на понівечені автівки;
б) зателефонувати в страхову компанію;
в) викликати швидку допомогу, зателефонувавши за номером 103.
4. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли:
а) 14-річного віку;
б) 16-річного віку;
в) 18-річного віку.
5. При потраплянні хімічної речовини в очі потрібно:
а) промити очі водою;
б) випити велику кількість теплої води;
в) протерти очі чистою серветкою.
6. До засобів пожежогасіння відносяться:
а) вогнегасник, ящик з піском, бочка з водою;
б) вогнегасник, ящик з картоплею, бочка з медом;
в) вогнегасник, порожній ящик, бочка з оливковою олією.
7. Гармонійному розвитку підлітка перешкоджатимуть:
а) шкідливі звички;      
б) ранкова зарядка; 
в) успішне навчання;   
г) загартовування.
8.  Ставлення людини до самої себе – це …
а) благополуччя;  
б) самоорганізація;
в) самооцінка; 
г)здоров’я.
9. Віддалені наслідки від куріння:
а) покращення пам’яті ;               
б) сильний імунітет;
в) ракові захворювання;             
 г) спортивні успіхи.
10. ВІЛ передається…
а)  через воду;                 
б) через кров;
в)  через обійми;            
 г) через рукостискання.
11. Маніпуляція – це:
а) коли нас ніхто не намагається змушувати приймати якісь рішення;
б) коли хтось намагається змусити нас прийняти рішення під тиском, надаючи
 достовірну інформацію;
в) коли хтось намагається змусити нас прийняти рішення під тиском чи обманом,
 надаючи недостовірну інформацію;
г) коли нас хтось змушує приймати рішення шляхом обману, не надаючи ніякої 
інформації.
12. Для чого потрібне «правило світлофора» (зупинись, подумай,
вибери)?
а) для прийняття важливих рішень;    
б) для гри у футбол;   
в) для перегляду телепередач;             
г)  для гри на комп’ютері.
2 рівень (2 бали)
Позначте кілька правильних відповідей.
13. Для досягнення своєї мети потрібно:
а) скласти план дій;
б) налаштуватися на успіх;
в) у разі помилок і невдач відмовитися від досягнення мети;
г) очікувати на щасливий випадок;
д) не нехтувати порадою і допомогою інших;
е) якщо щось не виходить, урахувати помилки і спробувати ще раз.
14. Визначте правильні твердження:
а) якщо кілька разів спробувати наркотик, зі здоров’ям нічого не станеться;
б) токсикоманія не спричиняє залежності, вона менш шкідлива, ніж куріння, 
вживання алкоголю та наркотиків;
в) приваблива реклама алкогольних та тютюнових виробів не зменшує їхньої
 шкоди.
3 рівень (2 бали)
15. Доповніть перелік
Якості людини, які формуються в процесі спілкування: а) відповідальність; б) принциповість; _________________________________________________
4 рівень (2 бали)
16. Опишіть зміст чотирьох порад, які допоможуть опанувати себе при 
виникненні конфліктної ситуації.
Установіть попереджувальну сигналізацію_______________________
Полічіть до десяти____________________________________________
Практикуйте переконання _____________________________________
Змініть точку зору ____________________________________________


Орієнтовні завдання для тематичного оцінювання
за II семестр з основ здоров’я
7 клас
1 рівень (6 балів)
Оберіть правильні відповіді:  
1. Шкідливі звички — це:
а) рухливі ігри;
б) куріння;
в) непунктуальність;
г) читання під час їжі.
2. Причини інфекційних захворювань:
а) темна і забруднена кімната;
б) переїдання;
в) комахи;
г) хвора людина.
3. Правильна поведінка при інфекційному захворюванні:
а) перебувати вдома;
б) гуляти з друзями;
в) вести активний спосіб життя;
г) збільшити фізичне навантаження.
4. Причини вживання наркотичних речовин підлітками:
а) цікавість;
б) особливості самооцінки;
в) обманні дії оточуючих;
г) зміцнення імунітету.
5. Через спільний шприц можна заразитися:
а) грипом;
б) гепатитом;
в) ВІЛ;
г) туберкульозом.
6. Конструктивне розв’язання конфлікту — це:
а) досягнення своєї мети в будь-який спосіб;
б) компромісне рішення;
в) застосування сили;
г) усунення від вирішення проблеми.
7. В якому документі передбачено відповідальність за зберігання
перевезення, розповсюдження і вживання наркотиків:
а) Конституція України;
б) Кримінальний кодекс України;
в) Кодекс про шлюб та сім'ю України.
8. До якого рівня ризику відноситься дана ситуація? Спілкування з
 незнайомими людьми, без маски, в період карантину.
а) ризик високий;
б) ризик низький;
в) ризик середній.
9. Ознаки  туберкульозу:
а) нормальна температура; 
б) бадьорість; 
в) звичайний апетит; 
г) пітливість.
10. До негативних емоцій належить:
а) задоволення; 
б)радість; 
в) інтерес; 
г) смуток.
11. Розвитку уваги буде сприяти:
а) інтерес до досліджуваного предмета; 
б)підготовка уроків при  ввімкненому телевізорі; 
в) бажання швидше зайнятися більш цікавим; 
г) виконання домашніх завдань пізно ввечері.
12. До духовних потреб належить:
а) голод; 
б)спрага; 
в) сон; 
г) саморозвиток.
2 рівень (2 бали)
Укажіть правильні твердження.
13. Які розрізняють ознаками небезпечних компаній? 
а) мають ватажка і жорсткі правила;
б) вимагають цілковитої відданості;
в) не мають жорстких правил;
г) з «чужими» поводяться агресивно і зверхньо;
д) не забороняють спілкуватися поза групою;
ж) поширене вживання тютюну, алкоголю, наркотиків. 
14. Конфлікт- це
а) бесіда з товаришем;
б) зіткнення протилежних інтересів, думок;
в) зіткнення протилежних поглядів;
г) гостра суперечка;
д) перемовини;
ж) серйозні розбіжності.
3 рівень (2 бали)
15. Доповніть рекламні стратегії та опишіть як вони впливають на вибір
  людини:
Голос зірки___________________________________________________
Факти і цифри ________________________________________________
4 рівень (2 бали)
16. Складіть пам’ятку правил з профілактики туберкульозу____________
__________________________________________________________________

Орієнтовні завдання для тематичного оцінювання
за II семестр з основ здоров’я
8 клас

1 рівень (6 балів)
Оберіть правильні відповіді:  
1. Уміння вчитися – це уміння :
а) швидко читати; 
б) уміння переказувати прочитане; 
в) не звертати увагу на нестачу досвіду; 
г) шукати способи дії в нових ситуаціях.
2. Процес керування власними станами і вчинками:
а) саморегуляція;
б) самонавіювання; 
в) самовизначення; 
г) самопізнання.
3. До особливостей ефективного навчання відносяться такі ситуації:
а) людина багато читає; 
б) людина багато знає; 
в) людина має низький культурний рівень; 
г) людина має багатий словниковий запас.
4. Негативне мислення передбачає, що людина: 
а) цінує те, що має;
б) любить кожну хвилину свого життя; 
в) підтримує хороший настрій у тих, хто навколо неї;
г) ніколи не вірить в успіх.
5. Здатність нервової системи сприймати інформацію, зберігати її й
 використовувати:
а) пам’ять;
б) інтелект; 
в) увага;
г) мислення.
6. Яке висловлення шкодить ефективному навчанню:
а)  «Я і так все знаю! Навіщо вчитися?!»; 
б)  «Я впевнений, що у мене все вийде!»;  
 в) «Не вмію – навчуся!».
7. Соціальна зрілість – це:
а) один з необхідних етапів розвитку особистості;
б) спілкування хлопців та дівчат;
в) принцип рівноправного спілкування.
8. Оберіть ознаки гендеру:
а) жінки народжують дітей, чоловіки – ні;
б) у більшості країн поліцейські, в основному, чоловіки;
в) серед президентів, членів уряду і менеджерів жінок менше, ніж чоловіків;
г) жінки можуть годувати дітей груддю, чоловікам для годування потрібна
 пляшка з молоком.
9. Укажіть правильні твердження щодо віктимної поведінки:
а) юристи не розглядають віктимну поведінку як складову кримінальної 
системи, що призводить до скоєння злочину;
б) слово «віктимність» походить від латинського victima — жертва;
в) віктимність — це схильність стати жертвою злочину;
г) спровокувати злочинця можна словами або інтонацією висловлювань, 
жестами, діями, манерою поведінки, застосуванням сили.
10. Насильство та жорстоке поводження – головні причини болю та
 страждань і навіть смерті серед підлітків. Воно може бути:
а) фізичне;
б) психологічне;
в) сексуальне;
г) усі варіанти вірні.
11. Шляхи інфікування ВІЛ:
а) повітряно-крапельний;
б) статевий;
в) через кров;
г) від тварин, комах.
12. Наслідки ранніх статевих стосунків:
а) вагітність;
б) гарне самопочуття;
в) ризик захворювання на ІПСШ та ВІЛ;
г) психологічні травми.
2 рівень (2 бали)
13. Виберіть ситуації, що загрожують сексуальним насиллям:
а) відвідувати дискотеки і вечірки без друзів;
б) брати гроші і подарунки від малознайомих людей;
в) подорожувати разом із батьками;
г) ходити вечорами на самоті , у надто відвертому вбранні;
д) гуляти в місцях, де немає до кого звернутися по допомогу;
ж) гуляти з однокласниками у парку.
14. Укажіть правильні твердження щодо соціального дорослішання:
а) соціальне дорослішання допомагає особистості людини розкритися в усьому її
 розмаїтті, включаючи статеві стосунки;
б) людина має дозріти біологічно, психологічно й соціально, для того щоб вона
 могла створити сім’ю й виховувати дітей;
в) соціальна зрілість — це один з необхідних етапів розвитку особистості.
3 рівень (2 бали)
15. Перелічіть фізіологічні та соціально-психологічні наслідки штучного переривання вагітності.
4 рівень (2 бали)
16. Обґрунтуйте вплив інформаційної небезпеки на здоров’я людини.

Орієнтовні завдання для тематичного оцінюванняза II семестр з основ здоров’я
9 клас

1 рівень (6 балів)
Оберіть правильні відповіді:  
1. Самовизначення – це:
а) розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень;
б) нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в
 житті;
в) засіб оволодіння досвідом інших людей;
г) засіб оволодіння власним досвідом.
2. Виконання яких правил не сприятиме запам’ятовуванню?
а) намагайтеся ставитися до матеріалу, який запам’ятовуєте, не байдуже, а з
 великим емоційним інтересом;
б) навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі;
в) намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір
 запам’ятати його;
г) учіть і повторюйте великими дозами.
3. Духовне самопочуття – це:
а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того
 щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах;
б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна
 фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей;
в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншим
 людьми;
г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.
4. Щоб не потрапити під зомбуючий вплив ЗМІ потрібно розвивати навички
 критичного мислення:
а) відкритість до інших думок;
б) надмірну довірливість;
в) фанатичну довіру певному сайту або лектору;
г) незалежність мислення, уміння дискутувати.
5. Принцип «3 К»:
а) кооперація;
б) конфронтація;
в) комунікація;
г) компроміс.
6. Оберіть ознаки соціальної зрілості:
а) здатність свідомо керувати своїми емоціями і поведінкою;
б) здатність налагоджувати і підтримувати здорові стосунки;
в) сформованість організму;
г) матеріальна незалежність;
д) спроможність створити і утримувати родину.
7. ВІЛ не передається:
а) при переливанні крові;
б) через спільне користування посудом;
в) при використанні нестерильних інструментів для пірсингу і татуювання;
г) через їжу, яку приготувала ВІЛ-інфікована людина;
д) від хворої матері до дитини;
ж) через піт чи слину;
8. Умови попередження небезпечних ситуацій:
а) слідувати порадам батьків і вчителів;
б) уміння передбачити наслідки своїх вчинків і вчинків оточуючих;
в) сподіватися на вдачу;
г) уміння розпізнати небезпечну ситуацію.
9. Поняття «гендер» визначає?
а) біологічну стать людини;
б) соціальну роль людини;
в) психологічний стан людини.
10. Кримінальна відповідальність за деякі тяжкі злочини настає:
а) 18 років;
б) 17 років;
в) 16 років;
г) 14 років.
11. Можливі негативні наслідки ранніх статевих стосунків:
а) зміцнення імунітету;
б) вагітність;
в) повага оточуючих;
г) захворювання статевої системи.
12. Можливі симптоми, що з'являються в разі зараження ВІЛ-інфекцією:
а) збільшення лімфатичних вузлів;
б) підвищення температури тіла до 37...39 °С;
в) втрата ваги до 10 % і більше;
г) тривалий розлад травлення.
2 рівень (2 бали)
13. Які твердження щодо життєвих цінностей, морального розвитку особистості й самовиховання характеру є правильними?
а) характер людини формується під безпосереднім впливом життєвих цінностей;
б) життєві цінності безпосередньо не впливають на суб'єктивну оцінку якості власного життя;
в) самовиховання характеру відбувається протягом усього життя й здійснюється поетапно;
г) життєві цінності не мають нічого спільного з характером людини.
14. Оберіть правильні твердження:
а) ВІЛ-інфікованим не можна ходити на звичайну роботу в офіс чи заходити у великі скупчення людей;
б) людина може інфікуватися ВІЛ, коли її вкусить ВІЛ-інфікована собака;
в) «Коли на мене чхне ВІЛ-інфікована людина, я теж можу інфікуватись»;
г) щоб убезпечитися від інфікування ВІЛ-інфекцією, потрібно знати шляхи передачі ВІЛ-інфекції.
3 рівень (2 бали)
15. Напишіть перелік порад «Як запобігти перевтомі».

4 рівень (2 бали)
16. Складіть пам’ятку «Як не потрапити в тенета Інтернету».


Методичні поради щодо оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
з основ здоров’я в умовах дистанційного навчання
Оцінювання є невід'ємною частиною процесу навчання. Дистанційне навчання не є винятком. При навчанні основам здоров’я важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні дії, спрямовані на опанування навичками здорового способу життя, позитивну спрямованість на ведення такого способу життя. 
Основною метою оцінювання учнів з предмета «Основи здоров’я» в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу та відпрацювання навичок щодо ведення здорового способу життя в умовах дистанційного навчання.
Оцінювання результатів навчальної діяльності з основ здоров’я може здійснюватись у синхронному або асинхронному режимі.
Синхронний режим дозволяє забезпечити більш об'єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.
Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).
У синхронному режимі учні можуть:
·  виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
·  виконувати письмові роботи, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
·  брати участь в усних формах контролю (презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
·  брати участь в онлайн-уроках та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;
·  виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.
Асинхронний  режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об'єктивним. Для зменшення ризиків необ'єктивного оцінювання рекомендуємо налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв'язку.
В асинхронному режимі учні можуть:
·  виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
·  виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв'язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
·  знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей, приклади виконання практичних завдань та надсилати файли вчителю засобами електронного зв'язку;
·  виконувати інші завдання, запропоновані учителем.
Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендуємо повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.
Про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, необхідно повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв'язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв'язку з учнями.
Поточне оцінювання з основ здоров’я учителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, виконання крос-тестів, практичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів. Увагу необхідно зосередити на виконання учнями вправ для відпрацювання ключових умінь і навичок щодо збереження життя і зміцнення здоров’я, зокрема вправи, які слід виконувати не лише в класі, а й вдома з допомогою батьків. 
Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов'язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню - здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.
Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на комп'ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу Googleclassroom, Moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).
Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв'язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.
За відсутності засобів Інтернет-зв'язку, зворотній зв'язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.
Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.
Тематичне оцінювання з основ здоров’я рекомендуємо здійснювати одним із трьох наведених нижче способів.
1. На основі самооцінювання та оцінювання окремих творчих завдань.
2. На основі стандартизованих тестів.
3. На основі тестів та завдань, розроблених вчителем.
Ви самі можете розробити тести для тематичного оцінювання на основі визначених у програмі очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Завдання в балах оцініть так, щоб учні легко могли досягти (і перевищити) максимальний результат.
З стандартизованими тестами та конструкторами тестів для розробки власних можно ознайомитися:
  Освітній проект «На урок» 
   «Online test Pad»
    Всеосвіта
        Портал превентивної освіти
http://autta.org.ua/ua/resources/textbooks_materials/ 
«Інтерактивне навчання «Ранок»
Підсумкове оцінювання. Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти.
Підсумкова оцінка за семестр з основ здоров’я виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання вправ вдома, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. 
Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.
Нагадуємо, що у класному журналі із зазначенням певної дати фіксуються лише навчальні заняття, що були фактично проведені за безпосередньою участю здобувачів освіти. Водночас, якщо виконання програми  здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання, за рішенням закладу освіти на відповідній сторінці навчального предмета у класному журналі може зазначатися: тематика навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-уроки, скайп-конференції, тестування тощо).
Відповідно листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року» закладам загальної середньої освіти рекомендовано організувати на початку 2020/2021 навчального року проведення вхідного оцінювання з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. Передбачити у календарно-тематичному плануванні на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.
Під час укладання використано:
-  лист Міністерства освіти і науки № 1/9-213 від 16 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»;
-  навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я» 5-9 класи,  (2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.).

Питання та побажання надсилайте на електронну адресу: berzinya.oz@gmail.com або за телефоном: 0951560856, Оксана Рогожина.


Пам'ятка "Правила безпеки в Інтернеті"
Мережа ‒ це чимало плюсів і безліч небезпек. На жаль, самостійно діти не вміють дозовано і правильно використовувати інтернет-ресурси для розвитку і навчання, а більше споживають розважальний контент, грають в ігри, спілкуються в соціальних мережах. Особливо гостро ця проблема стала під час дистанційного навчання, адже щоб забезпечити безперервність освітнього процесу в на період карантину взаємодія педагогів і учнів здійснюється переважно за рахунок різноманітних інтернет-ресурсів.
Пропонуємо розіслати пам’ятку «Правила безпеки в Інтернеті» усім учням, які знаходяться на дистанційному навчанні. Більше інформації за посиланнями:
09.04.2020


Рекомендації щодо укладання портфоліо учня/учениці з основ здоров’я.

Якщо Ви визначилися за допомогою яких інструментів дистанційного навчання будете навчати основам здоров’я та підтримувати зв'язок з учнями, то мабуть виникає питання, як оцінювати та відстежувати виконання завдань. Пропонуємо в умовах карантину організувати створення портфоліо учня/учениці з основ здоров’я. 
Укладання портфоліо допоможе вчителю:
– розкрити індивідуальні можливості учнів;
– відстежити  виконання домашніх завдань за певний проміжок часу;
– здійснювати зворотний зв'язок між учнями, батьками, учителем.
Якщо говорити про систему освіти, то портфоліо учня/учениці – це деякий спосіб накопичення і подальшої оцінки досягнень учнів в період їх навчання. Найчастіше цей документ представляє з себе підбірку  і результат роботи учнів, які демонструють їх прагнення, потенціал і результати, досягнуті в різних областях (як у рамках освітньої програми, так і поза стінами школи).
Портфоліо — зібрання особистих досягнень, звіт учня/учениці, куди можуть входити виконані домашні завдання, проекти, творчі роботи.
Портфоліо учня/учениці з основ здоров’я може стати своєрідним заохоченням, а заповнення кожної подальшої сторінки, а також внесення цікавого матеріалу мотивуватиме учнів на нові звершення, а батьки і педагоги зможуть спостерігати за виконанням завдань, відстежити прогрес учня/учениці в тих або інших питаннях, оцінити здібності учня/учениці в умінні застосувати знання на практиці.
Портфоліо дозволить учневі/учениці розвинути здатність самостійної оцінки своїх досягнень, підвищить самомотивацію, дозволить досягти кращих результатів в процесі здобуття освіти, прищепить навички планування і постановки цілей, допоможе педагогам побачити приховані здібності учня, що необхідно для подальшого їх розвитку та формування здорового способу життя.
На сьогодні яких-небудь жорстко встановлених правил і вимог, що регламентують структуру портфоліо учня/учениці не існує. Тому рекомендуємо використати перерахований нижче набір сторінок, які можна доповнювати. Помітимо, що запропонований варіант не є єдиним вірним рішенням.
Як же виглядає портфоліо учня з основ здоров’я?
В першу чергу воно має бути яскравим, творчо оформленим, можливо пов’язане з улюбленими героями, в ньому можуть розміщуватися малюнки, наклейки, фото, тобто усе, що захоче учень/учениця. Головною умовою цього є  відображення ведення здорового способу життя.
Які сторінки можна включити до портфоліо?
·  На титульному листі має знаходитись фотографія або малюнок «власника» портфоліо, супроводжувана прізвищем, ім’ям, по батькові.
·  На сторінках  «Мої досягнення» записуються усі результати досягнень за визначений період. Тут можна записати  1-5 досягнень за день стосовно здорового способу життя.
·  Тематичні сторінки мають бути заповнені виконаними домашніми завданнями до теми.
·  На сторінках «Моя творчість»  можна розміщувати усе,  на що вистачить фантазії.
Питання та побажання надсилайте на електронну адресу: berzinya.oz@gmail.com або за телефоном: 0951560856


Поради щодо організації дистанційного навчання 
предмета «Основи здоров’я»

Здоров’я - важлива умова повноцінного життя, та для того, щоб зберегти своє здоров'я, треба докласти неабияких зусиль. Якщо людина з дитинства, з молодих років постійно й наполегливо дбає про своє здоров'я, вона в основу своєї життєдіяльності закладає такі стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття оточуючих і себе, які зможуть повноцінно забезпечити потребу у здоров’ї. Навчання здоров'ю, на перший погляд, - простий процес, адже зараз є так багато інформації про здоров'я, про засоби його зміцнення.  Здоровий спосіб життя - це не тільки знання, це сформованість психологічної установки на збереження, зміцнення та примноження власного здоров'я та здоров'я оточуючих, активна діяльність індивіда в цьому напрямку. Та, на жаль, буває так, що на життєвому шляху людини можуть траплятися різні несподіванки, які не залежать від бажань, волі, здібностей самої людини і яким вона не може протистояти.
В умовах карантину необхідно перш за все зберегти та зміцнити здоров’я дітей. Учителі основ здоров’я мають долучитись до цього процесу та допомогти батькам подбати про усі складові здоров’я. Зокрема, організувати дистанційне навчання з предмета.
Дистанційне навчання - це засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між педагогом і учнем.
 Інструменти спілкування у дистанційному навчанні
Електронна пошта  - використовується для організації спілкування учителя й учня, а також учнів між собою.
Форум - форма спілкування учителя й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (учитель основ здоров’я) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи одного класу учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремого класу з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даного класу учнів завдання, потім - обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками освітнього  процесу (веб-конференція). Адже програму основ здоров’я побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними для всієї основної школи. У кожному класі зміст, обсяг і послідовність пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів.
Чат - спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат.
Відеоконференція - це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: своєчасна інформація  на сайті або розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція - один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і учитель знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Учителі і учні можуть бачити один одного, педагог має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.
Блог –це форма спілкування, яка нагадує форум, але право на публікацію належить одній особі чи групі людей. 
Маємо пам’ятати, що зміст навчального матеріалу у програмі  основ здоров’я складається з двох частин: понятійного і діяльнісного, який складається з вправ для відпрацювання ключових умінь і навичок щодо збереження життя і зміцнення здоров’я. Виконання зазначених вправ є обов’язковим елементом навчальних занять відповідної тематики. Знаком * позначено вправи, які слід виконувати не лише в класі, а й вдома з допомогою батьків. Знаком ** позначено практичні завдання, які рекомендовано проводити за межами класної кімнати.

Методист Центру практичної психології, 
соціальної роботи та 
здорового способу життя                         Рогожина Оксана Олександрівна

07.04.2020

27.08.2019
Шановні колеги,
 вітаю з початком навчального року, бажаю успіхів та натхнення у важливій справі – навчанні та вихованні підростаючого покоління!
Поради щодо проведення серпневого засідання для вчителів предмета «Основи здоров’я» в 2019/2020 навчальному році.
1. Важливими напрямком сучасної освітньої діяльності в Україні є реалізація комплексної державної політики щодо збереження здоров'я та захисту життя підростаючого покоління, і, в першу чергу, через викладання предмету «Основи здоров'я».
Створення тренінгового навчального кабінету з основ здоров'я (далі – кабінет ОЗ)  викликано настійною потребою забезпечення якісного викладання саме предмету ОЗ за найефективнішою технологією превентивного навчання – освітою на основі розвитку життєвих навичок (далі - ООЖН).
ООЖН передбачає обов’язкове застосування інтерактивних педагогічних методів і прийомів у формі тренінгів.
Тренінг – нестандартна демократична форма проведення урочних, факультативних, позакласних занять, яка потребує як розбудови нових міжособистісних стосунків між усіма учасниками тренінгу, так і забезпечення специфічних якісних і просторових характеристик щодо кабінету, меблів, їх розміщення, мобільності, мультимедійного і методичного забезпечення тощо.
Вимоги до створення та організації роботи такого кабінету викладено у наказі МОНУ від 09.12.2009 року № 1114 «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів» (опрацювати).
2. Ідея інтеграції знань на сьогодні надзвичайно популярна в освіті. Її опанування, як показує практика зарубіжних країн та вітчизняна наука, дає можливість формувати в учнів якісно нові знання, що характеризуються вищим рівнем мислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості і системності. Таким чином, інтегрування є якісно відмінним способом структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних зв’язках.
Програми, методичні матеріали для інтеграції в предмет «Основи здоров’я»:
-                     програма з розвитку соціальних навичок учнів «Вчимося жити разом»;
-                     методичні матеріали «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді»;
-                     методичні матеріали «Здоров’я молоді та його складові»
(презентувати матеріали).
3. Організувати групову роботу.
«Організація тренінгового кабінету в закладі освіти».
В групах чи в загальному колі обговорити та скласти послідовність або алгоритм …дій щодо створення тренінгового кабінету.


12.04.2019
Умови проведення ІІ (регіонального) етапу фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» в Харківській області у 2019 році
     1. Учасниками фестивалю можуть бути учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів, а також члени молодіжних i дитячих громадських організацій. Доречним є вік учасників, починаючі зі школи ІІ ступеня.
         2. 2-й (регіональний) етап фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (далі – фестиваль) триває протягом квітня – травня 2019 року.
3. ІІ (регіональний) етап фестивалю включає конкурс соціальної реклами, конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій. Тема фестивалю у 2019 році – «Безпечне середовище – шлях до здоров’я».
4. Конкурс соціальної реклами
4.1. Конкурс соціальної реклами проводиться з метою набуття досвіду соціальної активності молоді з питань профілактики ризикованої поведінки, шкідливих звичок, збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя, безконфліктної толерантної комунікації серед дітей і молоді.
4.2. Соціальна реклама, що подається на конкурс, має бути представлена будь-якими електронними формами (відеоролик тривалістю до 3-х хвилин, електронний плакат, електронний колаж тощо). Допускається застосування довільної техніки виконання щодо висвітлення питань збереження здоров’я (фізичного, психічного, духовного, соціального), залучення дітей і молоді до здорового способу життя.
4.3. В основі соціальної реклами має лежати лише одна ідея, яка є актуальною щодо здоров’язбереження та відповідає визначеній оргкомітетом темі фестивалю. Соціальна реклама має бути спрямованою на формування ціннісного ставлення до здоров’я, без демонстрації процесу куріння, уживання наркотичних речовин, стану сп’яніння, використання шприців тощо. Надане відео має бути динамічним, позитивним, показувати шляхи вирішення проблеми, означеної в ролику; наштовхувати на думки щодо її вирішення.
4.4. Соціальна реклама (одна від району / міста / ОТГ) розміщується на платформі Ютуб для  розгляду журі. Посилання на соціальну рекламу надається у заявці не пізніше 26 квітня 2019 року. Разом із цим зазначаються  прізвище та ім’я, рік народження, місце навчання автора (авторів) (відповідно до зразка).
4.5. Соціальна реклама оцінюються за 25-бальною шкалою, зокрема: актуальність, розкриття ідеї, відповідність визначеній темі (10 балів); художня майстерність (5 балів); креативність, оригінальність (5 балів), позитивність
(5 балів).
4.6. Нагородження переможців відбудеться під час проведення фінального гала-концерту  ІІ (регіонального) етапу фестивалю 15 травня 2019 року.
         5. Конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій
         5.1. У конкурсі бере участь  команда з 7 осіб (учнів, студентів).
5.2. Літературно-музично-спортивна міні композиція має відповідати  визначеній оргкомітетом актуальній темі «Безпечне середовище – шлях до здоров’я».
5.3. Відео, що демонструє літературно-музично-спортивну міні-композицію команди розміщується на платформі Ютуб для  розгляду журі. Посилання на відео надається у заявці не пізніше 26 квітня 2019 року (відповідно до зразка).
5.4. Виступ команди спрямовується на популяризацію переваг здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, відображення духовних цінностей і традицій народу в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та мистецтв.
У виступі команди можуть зобразити наслідки паління, вживання наркотичних речовин, неправильного харчування, порушення фізіологічного режиму без демонстрації процесу куріння, уживання наркотичних речовин, стану сп’яніння та використання сигарет, спиртного, шприців тощо.
         Виступи повинні бути позитивно зорієнтованими, з використанням різних видів мистецтва, демонструвати власні досягнення молоді у формуванні здорового способу життя. Наслідки негативних звичок можуть відображатися у трагічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах.
5.5. Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюється
за 30-бальною шкалою. Ураховується розкриття теми (7 балів), оформлення
й оригінальність виступу (5 балів), рівень виконавчої майстерності, режисури
(5 балів), дотепність, почуття гумору (5 балів), вокальні, хореографічні, спортивні здібності (5 балів), дотримання тривалості виступу (3 бали). Максимальна оцінка за виступ команди – 30 балів.
       5.6. Переможці конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій (у кількості не більше 10) визначаються журі до 8 травня 2019 року, запрошуються для участі в гала-концерті 15 травня 2019 року. Під час гала-концерту журі очно переглядає виступи команд-переможців, визначає розподіл місць та команду-представника Харківської області  на ІІІ (Всеукраїнському) етапі фестивалю.

Зразок заявки для участі в обласному етапі буде розміщено у понеділок 15.04.2019 року на блозі ЦПП, СР та ЗСЖ в цьому ж розділіЗлочини сексуального характеру в онлайн-просторі щодо дітей стають все більш поширеними. Батьки та вчителі не завжди розуміють, що відбувається з дитиною, а вона не розуміє, що стала жертвою злочину i має право на захист.

З метою захисту дітей в Інтернеті пропонуємо провести урок у вашiй школі серед дітей 7-11 класів. Матеріали уроку «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» завантажуйте за посиланням http://interactive.ranok.com.ua/…/r…/ranok-yrok-stop-sexting

Додаткову інформацію про проведення уроку дізнайтеся на вебінарі Anastasiya Dyakova за посиланням https://naurok.com.ua/…/stop_sexting-seksualni-riziki-inter…
 

 
Шановні вчителі основ здоров'я
та вчителі початкової школи!
На уроках основ здоров'я та під час бесід з пожежної безпеки в 1-5 класах загальноосвітніх навчальних закладів можна використовувати навчально-методичний посібник «Основи пожежної безпеки для дітей» (автор О.Черкашин) та гру, розміщені за посиланням.
Посібник і гра рекомендовані Вченою радою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 6 від 8 жовтня 2015 року)
Матеріали проекту «Вчимося жити разом» спрямовані на розвиток у дітей відповідного віку життєвих навичок, таких як: ефективне спілкування, співчуття, повага до прав людини, робота в команді, запобігання конфліктам і їх конструктивне розв'язання, протистояння негативним соціальним впливам, переговори, медіація, примирення.

Проведення уроків-тренінгів за програмою проекту «Вчимося жити разом» здійснюється в рамках навчальної програми предмета «Основи здоров’я», затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Матеріали призначені для використання у практичній діяльності вчителів предмета «Основи здоров’я», класних керівників, психологів.

За цими посиланнями розміщено матеріали проекту "Вчимося жити разом":


для 5-9 класів основної школи.Усі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими та щасливими, уберегти їх від ризиків, у тому числі й пов’язаних зі статевим розвитком та переходом із дитинства до дорослого життя. Погляди батьків та підходи до процесу статевого виховання можуть суттєво різнитися, так само як і стиль спілкування з дітьми на ці теми. Однак мало хто буде заперечувати необхідність підготовки дітей до дорослого життя, в якому взаємини між людьми та статеві стосунки посідають важливе місце, адже це та сфера життя, де ціна помилки може бути дуже високою.

Програма «7 кроків назустріч» спеціально розроблена для роботи з батьками, щоб привернути їхню увагу до важливості аспекту статевого виховання та збереження репродуктивного здоров’я дітей та підлітків. Запропонований формат дозволяє передати батькам корисну і пізнавальну інформацію про те, як ростуть і розвиваються їхні діти, які сюрпризи й труднощі можуть зустрітися їм на шляху дорослішання, як підготуватися до цих змін і підготувати до них дитину, побудувати діалог взаєморозуміння і довіри, щоб не запізнитися з важливою розмовою, а також познайомитися з досвідом інших батьків. Уважне ставлення до цієї сторони розвитку дитини допоможе батькам своєчасно помічати щось незвичайне, непритаманне її віку, розпізнавати тривожні сигнали і, за необхідності, звертатися по допомогу.
Матеріали програми "7 кроків на зустріч" розміщено за цим посиланням.
Немає коментарів: