Нормативні документи

Перелік нормативно-правової документації практичного психолога та соціального педагога:

Закони України: 
Про освіту Верховна Рада України; Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII
Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти
1. У системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.
2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім'ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.
{Частина друга статті 76 в редакції Закону № 2657-VIII від 18.12.2018}
3. За своїм статусом практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти належать до педагогічних працівників.

ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про запобігання і протидію домашньому насильству від 07 грудня 2017 року. Ст. 11

 ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (№ 2657-VIII від 18.12.2018);

Постанови КМУ:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753.
2.Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658.

Накази:
 1. Наказ МОН України від 20 квітня 2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»
 2. Наказ МОН України від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
 3. Наказ МОН України від 30 грудня 2009 р. №1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації»
 4. Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»   
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 №624 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року»
 7. Наказ МОНмолодьспорт №882 від 02.08.2012 року "Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах"
 8. Наказ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"
 9. Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337)
 10. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (затверджено наказом МОН від 02.10.2018 №1047). 
Листи:
 1. Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 1/9-623 «Щодо статусу практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»
 2. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-487 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.”
 3.  Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-486 “ Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини”
 4. Лист  Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 №1/9-529 « Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»
 5. Лист МОН України від 05.03.2008 р. № 1/9-128 «Рекомендації МОН України щодо планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» 
 6. Лист МОН України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» 
 7. Лист МОН України від 08.09.2009 р. № 1/9-616 «Щодо розрахунку кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 8. Лист МОН України від 28.01.2011 р. № 1/9-48 «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього округу»
 9. Лист МОНмолодьспорт України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
 10. Лист МОНмолодьспорту України від 26.09.2012 р. № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
 11. Лист МОНмолодьспорт України від 02.01.2013 р. № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» 
 12. Лист МОН України від 08.08.2013 р. № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»
 13. Лист МОН України від 11.03.2014 р. №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»
 14. Лист МОН України від 28.03.2014 р. № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»
 15. Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року "Про відкликання листа МОН від 5 вересня 2013 року № 1/9-607"
 16. Лист МОН України від 13.08.2014 р. № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»
 17. Лист МОН України від 28.10.2014 р. № 1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"   
 18. Лист МОН України від 09.06.2015 р. №1/9-284 "Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
 19. Лист МОН України від 07.08.2015 р. № № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»
 20. Лист МОН України від 17.09.2015 р. №1/9-442 "Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби"
 21.   Лист Міністерства освіти і науки України від 28.07.2017 № 1/9-414 «Про забезпечення фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017/2018 навчальному році»
 22.  Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»
 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»
 24. Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 20.07.2017 №211/10-1510 «Щодо використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості у дітей»
 25. Освітній проект «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017
 26. Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах” 
 27. Лист ІМЗО від 16.08.2017 № 21.1/12-Г-579 Про програму "рівний-рівному"
 28. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 №1/9-780 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання домашньому насильству та булінгу”
 29. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII»
 30. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-849 “Щодо профілактики кримінальних правопорушень серед неповнолітніх”. 
 31. Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 21.01.2019 №01-32/312 “Про діяльність психологічної служби в закладах освіти Харківської області”

Немає коментарів: