пʼятниця, 28 серпня 2009 р.

Готуємося до виставки-ярмарку педагогічних ідей

XVII обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей та технологій «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах безперервної освіти» 2010 р.

Орієнтовні теми в номінації: «Практична психологія і соціальна робота»
1. Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників;
2. Психолого-педагогічний супровід впровадження інтерактивних форм і методів роботи з дітьми різних вікових категорій;
3. Психолого-педагогічний супровід роботи педагогічних працівників з дітьми з особливими потребами;
4. Психологічний супровід формування здорового способу життя педагогів та учнів;
5. Підвищення психологічної компетентності психологів та соціальних педагогів через розробку корекційно-розвивальних програм.

четвер, 27 серпня 2009 р.

ЗВІТ
про результати проведення секційного засідання керівників районних (міських) психологічних служб Харківської області
за темою
«Розвиток професійної компетентності працівників психологічної служби, як умова підвищення якості освіти»
26 серпня 2009 року на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №94 відбулося засідання керівників районних (міських) психологічних служб. На порядку денному були розкриті основні напрями формування професійної компетентності працівників психологічної служби через систему безперервної освіти; проаналізовано виконання основних завдань діяльності Р(М)МО практичних психологів і соціальних педагогів у системі безперервної освіти для підвищення їх професійної компетентності; розглянуто зміни в нормативно-правових документах щодо розвитку та діяльності психологічної служби системи освіти України; розроблено методичні рекомендації щодо підвищення професійної компетентності фахівців психологічної служби в міжатестаційний та атестаційний період.
Всього у роботі засідання взяло участь 40 фахівців психологічної служби із 38 районів. Були відсутні представники з В.Бурлуцького, Коломацького, Печенізького районів та керівник психологічної служби Фрунзенського району.
Кількісний і якісний склад керівників психологічних служб
та керівників районних (міських) методичних об’єднань
Кількісний склад керівників психологічних служб:
Методистів Р(М)МК, які відповідають за психологічну службу – 26 осіб.
Завідувачів районних (міських) центрів ПП і СР– 6 осіб.
Кількість керівників Р(М)МО практичних психологів – 8 осіб.
Стаж роботи керівником психологічної служби:
До 1 року: – 4 особи.
Від 1 до 5 років – 18 осіб.
Більше 5 років – 18 осіб.
За категорією:
Спеціаліст – 8 осіб.
Спеціаліст ІІ категорії –10 осіб.
Спеціаліст І категорії – 11 осіб.
Спеціаліст вищої категорії – 11 осіб.
Учасники засідання, ознайомившись із матеріалами доповідей працівників Центру ПП і СР ХОНМІБО, брали активну участь в інтерактивному спілкуванні, висловлювали свої думки з приводу організації роботи щодо створення умов для професійного становлення молодих фахівців психологічної служби, обмінювалися досвідом. Дуже важливим для керівників ПС було ознайомлення з кредитно-модульною системою навчання фахівців та обговорення нових нормативно-правових документів щодо діяльності психологічної служби. Було піднято питання про скорочення практичних психологів ЗНЗ, про шляхи збереження існуючої мережі фахівців психологічної служби тощо.

В малих групах учасниками секційного засідання були відпрацьовані методичні рекомендації щодо підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів в міжатестаційний період. Обговорювалися вимоги до атестації працівників психологічної служби, ознайомилися з методичними рекомендаціями центру щодо алгоритму проходження чергової атестації на районному, обласному та Всеукраїнському рівнях.
Наприкінці засідання керівники ПС обмінювалися досвідом, думками та власними враженнями про участь в заході.

Звіт
про проведення вхідного та вихідного діагностування
учасників секційного засідання керівників
районних (міських) психологічних служб
Для вхідного та вихідного анкетування працівниками Центру ПП і СР ХОНМІБО було удосконалено попередні анкети для учасників секційного засідання. Мета анкетування полягала у визначенні змін в діях керівників ПС для отримання ефективних результатів від діяльності практичних психологів та соціальних педагогів, у вивченні використання науково-методичної літератури, рекомендацій Центру ПП і СР ХОНМІБО тощо.
Для працівників Центру було актуальним питання щодо своєчасного отримання інформації керівниками ПС від обласного Центру ПП і СР, що також увійшло в анкету.
В анкетуванні взяло участь 25 респондентів. За результатами анкетування можна визначити:
1) Основними проблемами розвитку та діяльності психологічних служб сільських районів є відсутність кваліфікованих спеціалістів, забезпечення їх окремими приміщеннями, недостатнє матеріально-технічне забезпечення кабінетів.
Основними проблемами розвитку та діяльності психологічних служб міст та районів м. Харкова є плинність кадрів, недостатня матеріально-технічна база, посади соціальних педагогів займають не фахівці.
У віддалених районах області та районах, де відсутні керівники ПС, спостерігається недостатнє методичне забезпечення психологічної служби.
Залишаються проблемами – недостатня задіяність керівників ПС в управлінському аспекті, низький рівень охоплення психологічним та соціально-педагогічним супроводженням малокомплектних шкіл районів.
2) В роботі керівників ПС з працівниками психологічної служби району та педагогами району перевага віддається використанню інтерактивних методів роботи. В рамках тренінгових занять відпрацьовуються професійні навички роботи з дітьми та дорослими.
3) Аналізуючи запропоновані теми в анкетах, які варто було б обговорити на наступних заходах для керівників психологічних служб, слід зазначити, що низка тем залишається актуальною, хоча відпрацьовується на обласних семінарах та інших заходах ЦПП і СР постійно:
- система роботи психолога з адміністрацією закладу;
- проблема наступності між ДНЗ та ЗНЗ;
- розробка методичних рекомендацій, складання корекційно-розвивальних програм;
- проведення моніторингових досліджень
- психологічна експертиза діяльності навчального закладу;
- підвищення якості загальної середньої освіти
- підвищення мотивації навчання серед дітей.
4) Респонденти проранжували основні джерела отримання інформації від Центру ПП і СР ХОНМІБО, які є своєчасними та найбільш повними за обсягом. Найбільш оптимальними джерелами є:
1. Семінари, наради та інші групові зустрічі;
2. Листи ХОНМІБО;
3. Очні зустрічі-консультації.
85% респондентів надали проведеному секційному засіданню загальну оцінку в 5 балів.
Таким чином, секційне засідання можна вважати результативним, поставлені завдання були виконані.

Завідувач Центру ПП і СР О.Марінушкіна

Виступи на секціїДоповідь на секційному засіданні
Аналіз основних результатів розвитку психологічної служби системи освіти за період 2008-2009 н.р.:
Основні завдання діяльності психологічної служби у системі безперервної освіти для підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби
Рішенням колегії Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2008 р за наказом № 672 було розглянуто та схвалено Програму розвитку психологічної служби в системі освіти Харківської області на період 2009-2012 р. На підставі регіональної Програми керівниками психологічних служб розробляються районні, міські Програми розвитку психологічної служби.
В 13 районах (містах) області було розроблено, затверджено програми розвитку психологічних служб до 2010 року, за якими продовжується діяльність працівників психологічних служб і сьогодні.
В 7 районах (містах) області розроблені та затверджені Програми розвитку психологічної служби району (міста) до 2012 року. В Ізюмському районі розроблено, але не затверджено рішенням сесії райради Програму розвитку психологічної служби до 2012 року.
Поки ще відсутні Програми у: Краснокутському, Ленінському, Жовтневому, Кегичівському, Московському, Первомайському, Київському, Чугуївському, Валківському, Борівському, Дворічанському, Комінтернівському, Дергачівському, Лозівському, Зміївському районах.
Для оптимізації постійного розвитку психологічної служби, як в кількісному, так і в якісному значеннях, не один рік застосовується багаторівнева система заходів.
Перший рівень - це робота на рівні Р(М)В(У) та Р(М)МК. За визначений період проведено 39 консультації завідувачів Р(М)В(У)О та РМ(М)К в 36 районах (містах) області з різних питань.
На другому рівні – робота з керівниками психологічних служб в районах (містах) Харківського регіону. За визначений період проведено 5 проблемних семінарів, 3 тренінгів, 2 спецкурси для керівників психологічних служб області.
На третьому рівні проводиться робота з адміністрацією закладів освіти, педагогічними працівниками, практичними психологами і соціальними педагогами для впровадження системного підходу в роботі психолога та з метою аналізу, розв’язання та прогнозування проблем дітей і підлітків у Харківському регіоні.
Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок про те, що в Харківський області спостерігається постійний розвиток соціально-психологічної служби відповідно до Положення про психологічну службу в системі освіти України і Програм розвитку. Цей процес зараз набуває більшої активності і потребує постійної уваги, контролю з боку керівників районних (міських) відділів освіти всіх районів (міст) Харківської області для корегування сумісних цілей, завдань, планів, дій, зусиль щодо виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості (Положення про психологічну службу в системі освіти України) та захисту психічного здоров’я молодих громадян України.
Аналізуючи динаміку розвитку психологічної служби області у 2008-2009н.р., слід зазначити:
Наявність/потреба у фахівцях психологічної служби відповідно до нормативів чисельності у Харківській області на кінець 2005-2006 н.р. - 520/735, 2006-2007 н.р. – 675/630, 2007-2008 н.р. – 792/610. В цьому році загальна кількість працівників соціально психологічної служби складає 926 осіб, що є 66% від загальної потреби.
Протягом 2008-2009 навчального року у мережі районних (міських) психологічних служб Харківського регіону відбулися такі зміни:
1. Загальна кількість практичних психологів склала 633 фахівця. По м. Харкову – 352, по районах (містах) області – 281 особи. Збільшення фахівців відбувається за рахунок введення посад практичних психологів у ДНЗ. В порівнянні: в минулому навчальному році загальна кількість психологів складала 606 фахівців, по м. Харкову – 332, по районах (містах) області – 274 особи.
2. Кількість соціальних педагогів у закладах становить 230 осіб. По м. Харкову – 127, по районах (містах) області – 103 осіб. Забезпечення закладів освіти соціальними педагогами відбувається поступово, лише при наявності фахівців та відкритих ставок. В минулому навчальному році кількість фахівців становила 198 осіб, по м. Харкову – 103, по районах (містах) області – 95 осіб.
3. Зразковими по розвитку мережі та забезпеченню кадрами (а саме практичними психологами і соціальними педагогами) можна назвати Московський, Київський, Комінтернівський, Фрунзенський, Харківський, Зміївський райони, м. Ізюм, м. Лозова.
За результатами аналізу кадрового складу на період 2008-2009 н.р. чисельність практичних психологів та соціальних педагогів в загальноосвітніх закладах Харківської області збільшилася на 68 фахівців.

Прикладом тому є розвиток психологічної служби за останній рік у Сахновщинському районі. Багато років цей район знаходився на незадовільному рівні розвитку і діяльності психологічної служби. Зі зміною керівництва району спостерігається не тільки поява психологів, й соціальних педагогів, а й активізація їх діяльності, зацікавленості у можливості впливу і покращені навчально-виховного процесу. Сьогодні психологічна служба Сахновщинського району налічує 9 осіб.
4. Методисти, які відповідають за психологічну службу працюють в 28 районних (міських) відділах (управліннях) освіти кількістю 30 осіб. Загальна кількість методистів, які відповідають за соціально-психологічну службу і працівників центрів практичної психології та соціальної роботи районних (міських) відділів (управлінь) освіти Харківського регіону складає 60 фахівців, з них методистів 41 особа.
5. В Харківському регіоні працюють 6 Центрів практичної психології і соціальної роботи (Харківський, Київський, Московський райони, м. Лозова, м. Куп`янськ, м. Люботин). Кількість працюючих фахівців – 30.
У 2008 році створений центр ПП і СР у м. Люботин.
6. Для більшого охоплення дітей ЗНЗ в районах, сільських місцевостях Центром практичної психології і соціальної роботи ХОНМІБО розроблені моделі діяльності психологічної служби. Мобільні групи діють у Балаклійському, Золочівському, Богодухівському, Лозівському, Харківському районах, м Чугуїв, м. Лозова, м. Люботин, Київському районі м. Харкова. Також є перспектива для створення та діяльності мобільної психологічної служби у Красноградському районі до 2012 року.
7. Відбулися певні зміни і в роботі психологічної служби ПТНЗ. В закладах освіти працюють 38(34) практичних психолога і 21(16) соціальних педагогів. Хочеться відмітити активну співпрацю з науково-методичним центром професійно-технічної освіти, постійно йде обмін досвідом, проводяться сумісні навчально-методичні заходи (конкурс «кращих кабінетів» тощо). Така співпраця дає можливість наступності дій стосовно дітей з проблемами.

Постійно проводиться робота щодо адаптації учнів перших та п’ятих класів до навчання у школі. Це й дослідження рівня шкільної готовності, й рівня особистісного та розумового розвитку, вивчення причин утруднення в опановуванні навчальним матеріалом, розвиток ключових компетентностей тощо. ЦПП і СР ХОНМІБО готує до друку методичні рекомендації з цього питання.
Практичними психологами та соціальними педагогами Харківського регіону з 2000 року впроваджуються національні та регіональні програми з профілактики соціально-небезпечних явищ. Вже дев’ятий рік в регіоні впроваджується Програма “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”. Шостий рік проводяться районні (міські), обласний зльоти підлітків-інструкторів та педагогів-тренерів. Вперше в цьому році проходив зліт у м. Куп’янск.
Збільшується кількість факультативних груп та гуртків за програмою МОН України «Сприяння просвітницькій роботі серед молоді України «рівний-рівному». Активно впроваджують Програму 102 педагоги-тренери, які використовують можливості варіативної частини навчальних Програм:76 факультативів, 26 гуртків та 4 спецкурси. Програмою за цей рік охоплено близько 7000 учнів 5-11 класів. Райони, які мають найбільшу кількість факультативних груп за програмою МОН України «Сприяння просвітницькій роботі серед молоді України «рівний-рівному»: Красноградський р-н (23 ф.), Чугуївський р-н (10 ф.), м. Лозова (9 ф.), м. Купянськ (7 ф.), Харківський р-н (6 ф.), Київський, Комінтерновський, Орджонікідзівський р-ни ( по 9 ф.).
Багато уваги приділяється соціально-психологічному супроводу допрофільного і профільного навчання, виявленню та роботи з обдарованими учнями. Психологічна служба області працює в цьому напрямку вже декілька років, накопичено певний досвід, який впроваджується в загальноосвітніх закладах освіти. Активно працюють Київський, Московський, Орджонікідзівський, Дзержинський райони м. Харкова, м. Первомайський, Ізюм, Лозова, Куп’янськ, Харківський, Золочевський, Красноградський, райони області. Проблемою залишається більш ефективне і науково обґрунтоване психологічне супроводження цих напрямків роботи.
Пильна увага з боку практичного психолога і соціального педагога приділяється дітям групи ризику, з якою також проводяться різні види роботи: діагностика, корекція, просвіта, консультування, захист тощо.
Підвищився рівень професійної компетентності педагогічних працівників завдяки постійної системної роботи працівників психологічної служби в цьому напрямку.
Науково-методична та дослідницька робота закладів освіти відбувається за участю психологічної служби. Кожного року практичні психологи беруть активну участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей. Так, у 2009 році відбулася XVІ обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей та технологій, де у номінації «практична психологія» за темою: «Психологічний супровід розвитку дидактичної компетентності педагогів» було розглянуто 83 роботи.
Протягом 2008-2009 н.р. 87 навчально-методичних та методичних розробок працівниками психологічної служби області було внесено до бібліографічного опису.
Вже стало традицією організація та проведення виїзних семінарів для керівників психологічних служб районів (міст) Харківської області. Так, в 2009 році на базі інформаційно-методичного центру відділу освіти Харківської районної державної адміністрації відбувся обласний виїзний семінар для керівників психологічних служб районів (міст) області.

Серед фахівців психологічної служби у 2009 році на обласній атестаційній комісії було атестовано 26 практичних психологів навчальних закладів, 6 практичних психологів РМК, 2 фахівця отримали педагогічне звання «Практичний психолог - методист». Серед них вищу категорію отримало 33 фахівця, спеціалістів I категорії – 9 осіб; спеціалістів ІІ кат. – 6 осіб; на категорію «практичних психолог-методист» атестовано 2 особи. Атестаційною комісією Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи було атестовано 1 фахівця, методиста Центру практичної психології та соціальної роботи м. Куп’янськ.

Проблеми розвитку психологічної служби:
1. Сільські віддалені райони залишаються проблемною зоною у зв’язку з великою кількістю малокомплектних шкіл, значна кількість сільських дітей залишаються поза увагою психологів і соціальних педагогів. Так, Борівський, Коломацькій райони у складі психологічної служби мають 1-3 спеціалістів, а Печенізький поки що залишається без жодного фахівця. За новим положенням в кожному навчальному закладі можна ввести частку ставки практичного психолога тощо.
2. Незважаючи на постійний ріст кількості практичних психологів і соціальних педагогів залишаються закладів освіти, у яких відсутні як практичний психолог так і соціальний педагог. Також часто, спостерігається висока плинність кадрів.
3. Накопичено великий досвід роботи практичних психологів і соціальних педагогів з різних питань, але його не використовують в повній мірі для суттєвих змін навчально-виховного процесу, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
4. Проблемою діяльності психологічної служби залишається удосконалення якості змісту роботи практичного психолога і соціального педагога. Це стосується перш за все корекційно-розвивального та профілактичного напрямів роботи. Наприклад, неефективне використання ресурсів та кадрового потенціалу, так насьогодні кожен район має від 3 до 17 педагогів-тренерів за Програмою “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, але залишається проблемою введення факультативу або роботи гуртка за цією Програмою.
5 Потребує подальшого удосконалення методична робота з керівниками дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів в питаннях психологічної культури та підвищення психологічної компетентності.
6. Занепокоєння викликає постійна зміна керівників районної (міської) психологічної служби, відсутність фахівців на цих посадах довгий час (Борівський, Богодухівський, Печенізький, Ленінський та Жовтневий райони, м. Первомайський), а також велика плинність практичних психологів і соціальних педагогів у закладах освіти області.

За підсумками роботи під час днів аналізу та регулювання у 9 районах (містах) області та звітно-аналітичними матеріалами районів (міст) області за 2008-2009 н.р. слід зазначити:
1. В плануванні роботи найбільшу частину займає діагностика, натомість недостатня увага приділяється просвітницькому, профілактичному та корекційно-розвивальному та іншим напрямам роботи.
2. Центр практичної психології та соціальної роботи ХОНМІБО у 2006 році розробив та розповсюдив збірку «Аспекти аналітичної діяльності як складова професійного становлення працівника соціально-психологічної служби системи освіти: Методичні рекомендації». Нажаль залишається проблемою написання аналітичних матеріалів (довідок, рекомендацій, звітів), на це потрібно звернути особливу увагу у роботі з молодими працівниками, а також на методичних об’єднаннях.
3. Звернути увагу практичних психологів і соціальних педагогів про необхідність будувати свою діяльність виключно на засадах нормативно-правової документації психологічної служби України та своєчасно ознайомити зі змінами, які відбуваються.
4. На цей час залишається актуальним забезпечення практичних психологів та соціальних педагогів спеціалізованими періодичними виданнями навчально-методичного змісту. Слід звернути увагу на це.
5. Дуже важливим є участь практичних психологів закладів освіти у національних, регіональних програмах щодо здорового способу життя та семінарах, спецкурсах, які проводить Центр ПП і СР ХОНМІБО з метою підвищення фахового рівня та обов’язкового впровадження новітніх технологій, та отриманих знань у практику.
6. Слід посилити роз’яснювальну робото щодо необхідності введення та збереження у навчальних планах освітніх закладів факультативних курсів за програмами МОН України: “Основи психологічних знань” для учнів 8-11 класів, або програми “Основи психології” для 10-го класу та “Психологія спілкування” для 11 класу, а також “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”.
7. Для підвищення ефективності роботи визначити пріоритетні напрями діяльності психологічної служби районів (міст) області, обрати декілька, проводити роботу за ними з обов’язковим моніторинговим супроводом та аналізом отриманих результатів. Посилити роботу в напрямку науково-дослідної роботи, організовувати участь практичних психологів і соціальних педагогів в обласних та всеукраїнських заходах наукової спрямованості.

План секції за напрямом: практична психологія 26.08.09р.

План роботи секційного засідання керівників районних (міських) психологічних служб
за напрямом: практична психологія

Тема: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Мета: розкрити основні напрями формування професійної компетентності працівників психологічної служби через систему безперервної освіти, як головної умови забезпечення якості освіти
Завдання:
1. Розкрити сутнісні характеристики системи безперервної освіти та її ролі у підвищенні професійної компетентності працівників психологічної служби щодо забезпечення якості загальної середньої освіти.
2. Проаналізувати виконання основних завдань діяльності Р(М)МО практичних психологів і соціальних педагогів у системі безперервної освіти для підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби.
3. Розробити методичні рекомендації щодо підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби закладів освіти районів (міст) області в міжатестаційний та атестаційний період.
4. Розглянути зміни в нормативно-правових документах щодо розвитку та діяльності психологічної служби системи освіти України.

Дата проведення: 26 серпня 2009 р.
Місце проведення: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №94 (вул. Плеханівська, №151)
Керівники секції: Марінушкіна О.Є., завідувач Центру практичної психології і соціальної роботи, Сіліна Г.О., к.п.н., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.


Програма роботи
секційного засідання
керівників районних (міських) психологічних служб


з/п
Назва заходу
Орієнт.
час
Відповідальний
Блок 1. Організаційний
І
1. Реєстрація учасників секційного засідання. Огляд виставки навчально-методичної літератури
09.00-09.30
Замазій Ю.О.

2. Вхідне анкетування учасників секційного засідання

Вишнева І.М.

3. Відкриття секційного засідання та привітання учасників семінару
09.30-09.40
Марінушкіна О.Є.
Блок 2. Теоретико-інтерактивний
ІІ
1. Доповідь
«Система безперервної освіти педагогічних працівників як основна умова забезпечення якості освіти».
09.40-10.00
Сіліна Г.О.


2. Доповідь
«Основні завдання діяльності психологічної служби у системі безперервної освіти для підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби».

10.00-10.20
Носенко В.В

3. Інтерактивне спілкування:
- Роль психологічної служби у підвищенні якості навчально-виховного процесу, сучасного уроку;
- Робота з молодими фахівцями психологічної служби, створення умов для їх професійного становлення;
- Аналіз діяльності районного (міського) МО практичних психологів та соціальних педагогів як системи безперервної освіти педагогів за минулий рік (нововведення, інновації);
- Модернізація основних вимог до професійної компетентності працівників психологічної служби під час атестації на обласному та Всеукраїнському рівнях;
- Проблеми та шляхи їх розв’язання у зв’язку з новою нормативно-правовою базою, що регулює діяльність психологічної служби системи освіти.
10.20-10.50 Сіліна Г.О., Марінушкіна О.Є.,
Замазій Ю.О.

Учасники дискусії:
1. Щелкунова І.В., методист, який відповідає за психологічну службу Дзержинського РУО м.Харкова.
2. Калашников О.В., методист, який відповідає за психологічну службу Ізюмського МВО.
3. Галич О.П., завідувач центру ПП і СР Харківського РВО.
Блок 3. Практично-рефлексивний
ІІІ 1. Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти районів (міст) області в міжатестаційний та атестаційний період. Робота в групах. 10.50-11.20 Марінушкіна О.Є., Носенко В.В.
2. Відкритий мікрофон: презентація рекомендацій, напрацьованих у групах, обговорення. 11.20-11.45 Марінушкіна О.Є.
Блок 4. Підсумковий
ІV 1. Визначення рівня проведення секційного засідання (вихідне анкетування учасників) 11.45-11.55 Вишнева І.М.
2. Підбиття підсумків роботи семінару 11.55-12.00 Марінушкіна О.Є.