Про нас


Центр практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя

Носенко Володимир Вікторович, завідувач 
Напрями діяльності: загальна організація та керівництво діяльністю Центру.
Працює з такими категоріями педагогічних працівників: завідувачі районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методисти з психологічної служби, керівники центрів (підрозділів) ППСР районів (міст) області, керівники Р(М)МО та інші категорії (за дорученням ректора).


Гребенюк Наталія Олександрівна, методист

Напрями діяльності: психологічна просвіта педагогічних працівників, організаційно-методичний та науковий супровід діяльності практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів-тренерів освітніх програм.
Працює з такими категоріями педагогічних працівників: практичні психологи та соціальні педагоги загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, педагоги-тренери освітніх програм.

 Берзіня Оксана Олександрівна, методист.
Напрями діяльності: організаційно-методичний супровід навчання предмета "Основи здоровя", упровадження превентивних освітніх програм, формування здорового способу життя в навчальних закладах Харківської області.
Працює з такими категоріями педагогічних працівників: вчителі предмета "Основи здоровя", педагоги-тренери превентивних освітніх програм, керівники районних (міських) методичних обєднань вчителів основ здоровя, методисти Р(М)МК(Ц), які здійснюють методичний супровід навчання предмета "Основи здоровя" та упровадження превентивних освітніх програм.
 Замазій Юлія Олександрівна, методист.

Напрями діяльності: організаційно-методичний супровід діяльності працівників психологічної служби спеціальних, санаторних та спеціалізованих інтернатних навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів; організаційно-методичний супровід діяльності працівників психологічної служби опорних навчальних закладів освітніх округів Харківської області.
Працює з такими категоріями працівники психологічної служби спеціальних, санаторних та спеціалізованих інтернатних навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів; опорних навчальних закладів освітніх округів Харківської області.
Разводова Тетяна Олександрівна, методист.
Напрями діяльності: психологічна просвіта педагогічних працівників, організаційно-методичний супровід діяльності практичних психологів ДНЗ, працівників психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та координатори діяльності медіаційних осередків у районах (містах) Харківської області.

Працює з такими категоріями практичні психологи ДНЗ, працівники психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та координатори діяльності медіаційних осередків у районах (містах) Харківської області.

 
 
 
Бандура В`ячеслав Валерійович, методист.
Здійснює науково-методичний супровід навчально-виховної роботи навчальних закладів із питань превентивного виховання, формування здорового способу життя; забезпечує міжгалузеву співпрацю з даного напряму.
Формує та веде інформаційні бази педагогічних працівників, навчальних закладів із питань превентивного виховання.
Вивчає, узагальнює та поширює ефективний педагогічний досвід з питань превентивного виховання, формування здорового способу життя, організації роботи з батьківською громадськістю.
Здійснює освітньо-організаційну діяльність щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питаньпревентивного виховання, формування здорового способу життя в між курсовий період; розробляє навчальні програми і навчально-тематичні плани спецкурсів-тренінгів з даного напряму роботи.
Організовує науково-дослідну роботу з питань превентивного виховання, роботу тимчасових творчих колективів (ТТК), педагогічних об’єднань учителів з даного напряму та здійснює керівництво
їх діяльністю.
Здійснює апробацію та рецензування навчально-методичної літератури, авторських програм за даним напрямом, розробку, підтримку, апробацію
та впровадження інноваційних технологій у практику роботи навчальних закладів з питань превентивного виховання, формування здорового способу життя.
Розробляє методичні рекомендації з питань формування здорового способу життя, превентивного виховання для педагогів області.
Забезпечує якісний організаційно-методичний супровід підготовки та проведення семінарів, конференцій, тренінгів, професійних та учнівських конкурсів.
Проводить групові, тематичні та індивідуальні консультації, інформаційно-просвітницьку роботу з питань соціалізації школярів, формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя на уроках та в позаурочний час.

 
Історична довідка:
Центр практичної психології і соціальної роботи створено у листопаді 2000 року як структурний підрозділ Харківського обласного інституту післядипломної освіти та менеджменту (з серпня 2001 року - Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти; з 2010 року - Харківської академії неперервної освіти).Перший керівник Центру - Марінушкіна Олена Євгеніївна, протягом більш ніж 15 років сприяла розвитку мережі психологічної служби в Харківській області.
У різний час у Центрі працювали Золочевська Людмила Борисівна, Коломоєць Олена Андріївна, Лохматова Наталія Миколаївна, Чернецька Юлія Іванівна, Вишнева Ірина Миколаївна, Івченко Тетяна Василівна, Шубіна Ганна Володимирівна, Ольховська Юлія Олександрівна, Нурєєва Тетяна Константинівна, Маннапова Катерина Робертівна, Гніда Тетяна Борисівна, Колісник Олена Валентинівна.

Немає коментарів: