понеділок, 21 грудня 2009 р.

Умови участі та порядок проведення
обласної тематичної відкритої виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», яка відбудеться у січні за темою: «Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу як шлях до ефективної профілактики соціально-небезпечних явищ»

Порядок проведення та умови участі в обласній тематичній відкритій виставці
У виставці можуть брати участь дошкільні навчальні заклади та загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності. Участь навчального закладу у виставці здійснюється на засадах самофінансування.
Для участі у виставці експонент надає за місяць до початку роботи виставки заповнену та скріплену печаткою і підписами заявку з усіма необхідними додатками, а саме:
- інформацію про навчальний заклад для розміщення в каталозі;
- опис інноваційної розробки для проведення круглого столу;
- презентацію навчального закладу за відповідною формою на електронному носії (MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0, MS PowerPoint);
- інформацію щодо бажаного стенду, замовлення букетної стійки.
Експозиції, що оформляються навчальним закладом за день до початку обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду, містять такі матеріали: наочну презентацію, настільні стенди, папки, методичні розробки, фотоальбоми, навчальні документи закладу освіти, авторські проекти, друковану продукцію .
Закріплення місця за експонентом здійснюється лише після підписання Угоди двома сторонами. Експозиції оформлюються навчальним закладом за день до початку виставки.
Термін проведення виставки – 3 дні. Експонент не має права демонтувати свій стенд до офіційного закриття виставки.
Підсумки участі у виставці підбиваються оргкомітетом. Переможці нагороджуються дипломами оргкомітету трьох ступенів; також визначаються лауреати виставки за окремими номінаціями: інноваційність змісту, оригінальність експозиції, презентабельність експозиції, якість та змістовність презентації.
Досвід роботи переможців та лауреатів заноситься до регіональної електронної бази даних обласних тематичних відкритих виставок ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття».
2. Порядок подання заявки на участь у виставці «Освіта Харківщини ХХІ століття» та проведення «круглого столу».
Для участі у виставці учасники за місяць до початку її роботи подають до комунального закладу «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти», вул. Пушкінська, 24, Центр освітніх інновацій заповнену та скріплену печаткою і підписами заявку на участь у виставці з усіма необхідними додатками, де розміщує інформацію щодо бажаного стенду, замовлення букетної стійки.
Подаємо зразок оформлення заявки на участь у виставці: 1. Повна назва закладу освіти – учасника виставки; 2. Поштова адреса, тел /факс, е-mail; 3. Керівник закладу освіти (вказати кваліфікаційну категорію, педагогічне звання), телефон; 4. Головний бухгалтер закладу освіти, телефон; 5. Відповідальний за експозицію (ПІБ, посада, категорія, звання), телефон; 6. Презентація навчального закладу на електронному носії до 20 хвилин, у заявці зазначити тему презентації навчального закладу та ПІБ, посада особи, яка презентує навчальний заклад (вказати кваліфікаційну категорію, педагогічне звання); 7. Матеріали для оформлення експозиції: наочна презентація, настільні стенди, папки, методичні розробки, фотоальбоми, навчальні документи закладу освіти, авторські проекти, друкована продукція, інше; 8. Інформація про навчальний заклад для розміщення в каталозі; 9. Опис інноваційної розробки для проведення «круглого столу».
3. Вимоги до подання матеріалів каталогу
Експонент надає інформацію про навчальний заклад для розміщення в каталозі українською мовою в друкованому та електронному вигляді. у текстовому редакторі Microsoft Word. Формат аркушів: А4 (210 х 297 мм). Розміри берегів: верхній та нижній – 20 мм, лівий та правий – 20 мм. Набір тексту здійснюють кеглем 12. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – однаковий упродовж усього тексту і дорівнює 1см. Колір тексту – однаковий упродовж всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним стандартам. Обсяг тексту повинен дорівнювати 2/3 сторінки формату А4. Матеріали подаються в електронному вигляді (носій CD – RW). Ім’я файлу складається з латинських літер і містить не більше 8-ми знаків (зазначається скорочена назва закладу або абревіатура.
Наприклад: «L_HDAMG», якщо в назві міститься №, то він зазначається через « ». Наприклад: «Licey 85»). До матеріалу додаються дві фотокартки (або на електронних носіях у форматі JPEG): директора та навчального закладу. Текст подається у довільній формі. На допомогу пропонуємо орієнтовний зміст тексту: повна назва закладу, адреса, номер телефону, E-mail; прізвище, ім’я та по батькові директора закладу, нагороди, рік; час заснування закладу та коротка історична довідка; час створення психологічної служби, її ціль та завдання в закладах освіти; прізвище, ім’я та по батькові практичного психолога, соціального педагога, нагороди, рік; пріоритетні напрями психологічного супроводу навчально-виховного процесу та науково-методична проблема закладу (психологічний аспект); робота психологічної служби; використання ІКТ в навчальному закладі та діяльності психологічної служби; вплив психологічної служби на результативність участі учнів у конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо; взаємодія психологічної служби та педагогічних працівників у методичних заходах та професійних конкурсах (результативність); розробка, затвердження та апробація авторських навчальних програм; узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду працівників навчального закладу та районних (міських) психологічних служб м. Харкова та Харківського регіону; система роботи психологічних служб навчальних закладів та районних (міських) психологічних служб м. Харкова та Харківського регіону.
4. Вимоги до презентації досвіду навчального закладу.
Презентація психологічної служби навчального закладу супроводжується керівником закладу, або практичним психологом (працівником за відповідною темою виставки).
Допускається коротка історична довідка навчального закладу, та виникнення психологічної служби. Повинна бути зазначена тема, за якою презентується навчальний заклад, що відповідає темі виставки.
Мета, завдання, розкрити систему роботи навчального закладу, що відображає відповідну тему за якою презентується навчальний заклад, підтвердження досягнень, та перевага обраної теми.
Презентація не повинна бути перевантажена фотоматеріалами. Презентація навчального закладу триває до 20 хвилин.
Участь у виставці коштує 300 грн
Остаточну дату проведення виставки ще не визначено, але виставка відбудеться у другій половині січня.
Заявку на участь у виставці надсилати до 04.01.2010 р. за адресою: ХОНМІБО, кабінет № 15, вул. Пушкінська, 24.
Е-mail: coi-honmibo@yandex.ru; cio-honmibo@mail.ru
Телефон для довідок: 731-12-34 (Большукіна Аліна Вячеславівна, завідувач Центру освітніх інновацій)