вівторок, 30 липня 2019 р.

Про створення безпечного освітнього середовища

Шановні колеги.
У червні з`явився лист МОН України №1/9-414 "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок". Пропонуємо ознайомитися зі змістом нормативного документа з подальшим використання у річному плані та роботі за посиланням.
Документ розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти.
https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-shchodo-stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/

Авторські програми переможців Всеукраїнського конкурсу

Шановні колеги.
За посиланням Ви можете ознайомитися з програмами переможців Всеукраїнського конкурсу авторських програм серед практичних психологів і соціальних педагогів.
Розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli/avtors-ki-prohramy/

методичні рекомендації та циклограми роботи практичних психологів і соціальних педагогів

Шановні колеги, доброго дня.
Нещодавно Інститут модернізації змісту освіти розмістив на сайті нові діагностичні мінімуми та циклограми рботи фахівців, які розроблені фахівцями УНМЦППСР.
Пропонуємо ознайомитися та використовувати в роботі 

понеділок, 29 липня 2019 р.

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби

Шановні колеги.
На сайті Міністерства освіти і науки України є в доступі лист МОН України від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р."
Звертаємо увагу про необхідність корегування перспективних планів відповідно нової нормативної документації. 

Про документацію практичних психологів

Доброго дня, шановні колеги.
Оновилася нормативна база щодо ведення документації практичними психологами та соціальними педагогами.
Нові форми ведення звітно-аналітичної документації затверджено
лист МОН України від 24.07.2019 №1/9-477