Психологічна служба


Корисна література та відеоматеріали психологічного спрямування

2018 рік

"Цінуй життя!" - це навчальний анімаційний фільм. Сюжет фільму розповідає можливості живого спілкування на відміну від спілкування в соціальних мережах та пропагує цінність життя.  Ролик отримав сертифікат Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України з дозволом на застосування методичних рекомендацій та відеоролику. Ролик розрахований на публічний перегляд, адресований дітям від 10 років, учнівській та студентській молоді, батькам, педагогічним працівникам, широкій громадській аудиторії.

Конвенція ООН про права дитини у формі мультфільму http://bit.ly/rights-of-the-child-1
Приємно перегляду!

Методичні рекомендації Центру практичної психології, 
соціальної роботи та здорового способу життя


1. Методичні рекомендації щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень, суїциду, формування ціннісних ставлень до життя й здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області (Лист ДНіО ХОДА від 11.04.2017 № 01-38/1562 та журнал "Основи здоров’я", випуск  № 5, 2017 р. – С. 7-13)

-----------------------------------------------------------------------
2. Берзіня О.О., Гніда Т.Б., Носенко В.В. Підготовка молоді до подружнього життя: методичний посібник – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017 – 168 с.
______________
 Гніда Т.Б., Сіваченко І.Г., Ротфорт Д.В. Сім’я і школа у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Л.Д. Покроєної. – Харків: Харківська академія неперервної освіти», 2015 – 212 с.

______________________

___________________________

Методичні посібники та відеоматеріали рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України:

Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів "Безпечний простір" : навчально-методичний посіб. / Богданов С.О., Гніда Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н.В., Панок В.Г., Соловйова В.В. - Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. - 208 с.  http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11847/KRP2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y

____________________________________
Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1. Навчіть дитину захищатися Частина 2. Я вмію себе захистити. Частина 3. Я вмію себе захистити : метод.посібник / автори-упоряд.: Цюман Т.П., Нагула О.Л.; за заг.ред.Цюман Т.П. - К. : Видавництво ФОП Буря О.Д., 2017. 44 с.


_________________________________
2017 рік

Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації [текст] / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 c. http://lib.iitta.gov.ua/708240/

Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення  http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_96.html

Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім'ям з дітьми в період військового конфлікту - Навчально-методичний посібник - К. - 2015.

Психологічна служба системи освіти: досвід формування репродуктивного здоров’я молоді /авт.кол. за ред. І.І. Цушка – Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)  http://lib.iitta.gov.ua/106495/1/Цушко%20Психологіч.%20служба.pdf

Сучасні технології збереження здоров’я учнів: кращий досвід [Електронні дані] / авт. кол. ; уклад. А. Г. Обухівська, І. І. Цушко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015.. – 221 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см   http://lib.iitta.gov.ua/705367/1/Збереження_здоровя.pdf

Навчально-методичний посібник "Впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»"

Захист прав дитини в діяльності соціального педагога навчального закладу : [метод. рек.] / авт. кол. за. ред.: Ю. А. Луценка, В. Г. Панка.– К. : УНМЦ практичної психології і соціальної 


"Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект" – [Навч.-метод. посібник] / – К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016. – 192 с.
Матеріали до тренінгу "Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект".
роботи, 2016 – 73 c.
відеоролік «Медіація – інструмент вирішенняконфліктів»,
відеоролік «Медіація – крок до примирення»

Методики визначення повсякденного стресу і способів розв’язання кризових життєвих ситуацій : [навч.-метод. посіб.] / О. Я. Кляпець, Б. П. Лазоренко, Л. А. Лєпіхова, В. В. Савінов ; за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2009. – 120 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/34060019 

Технології розвитку критичного мислення учнів  http://www.criticalthinking.expert/book-criticalthinking/FREE_tehnologії_rozvitku_kritichnogo_mislennja_uchnіv.pdf

Немає коментарів: